ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนกันตังพิทยากร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 13.47 น./อ่าน 211)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
รับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาดีเด่น
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 15.12 น./อ่าน 259)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
สสส.จังหวัดยะลาตรวจเยี่ยม
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 15.10 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนกันตังพิทยากรผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 15.08 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ 1 ป 4 ส ของนักเรียนโรงเรียนกันตังพิท
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 14.56 น./อ่าน 261)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
สถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนกันตังพิทยากร
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 11.34 น./อ่าน 157)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
กิจกรรมวันทะเลโลก
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 11.28 น./อ่าน 512)
ข่าวกิจกรรม
8
การแข่งขันกีฬาสี สมอเกมส์ 2015
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 11.23 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
9
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 11.21 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม