ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 11.04 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 21.05 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 19.20 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ"
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 21.23 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายใน ส.ร.ม. ตรังเกมส์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 22.49 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.32 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 13.27 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3/2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 13.22 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 มิถุนายน 2562 19.17 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2562 18.57 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 15.42 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
12
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 18.45 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 08.36 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 12.25 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมปฐมนิเทศ และเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายคนดีศรีสวัสดิ์" ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 19.05 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
16
การเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 14.30 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
17
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 14.25 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม"ค่ายคนดีศรีสวัสดิ์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ๔
(วันที่ 11 เมษายน 2562 08.59 น./อ่าน 871)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 05 เมษายน 2562 21.31 น./อ่าน 844)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 04 เมษายน 2562 07.28 น./อ่าน 704)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 03 เมษายน 2562 15.25 น./อ่าน 406)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 19.40 น./อ่าน 1285)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 22.03 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพ
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 21.57 น./อ่าน 448)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 มีนาคม 2562 10.22 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 22.34 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดครบรอบ 27 ปี จังหวัดตรัง
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 21.55 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
28
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.37 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
แผนผังการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
(วันที่ 05 มกราคม 2562 13.35 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2561 10.20 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 16.30 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ตัวอย่าง logbook
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09.22 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 21.30 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมลากเรือพระและทอดกฐินสามัคคี
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 21.17 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
35
แบบฟอร์มแผนงาน-โครงการ
(วันที่ 24 กันยายน 2561 11.53 น./อ่าน 281)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น "การทำเทริดมโนราห์ชุมชนบ้านวัดกลาง"
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 21.12 น./อ่าน 408)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 19.00 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบธงสี ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 18.28 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมค่ายคนดีศรีสวัสดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 10.16 น./อ่าน 596)
ข่าวกิจกรรม
40
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 เมษายน 2561 20.45 น./อ่าน 2032)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 12.00 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
42
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 20.05 น./อ่าน 487)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 19.34 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
44
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 19.24 น./อ่าน 923)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
กิจกรรม "งานวิชาการปริทรรศน์ (Open House) "
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 19.21 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
คู่มือการผลิตไก่พื้นเมือง
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 09.35 น./อ่าน 511)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
47
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาที่เกิดกับการปลูกพืชที่บ้านของนักเรียนเป็นฐานขอ
(วันที่ 26 มกราคม 2561 13.39 น./อ่าน 234)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
48
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) รอบที่ 3
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 13.40 น./อ่าน 663)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) รอบที่ 2
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 11.39 น./อ่าน 436)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2560
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 13.59 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
51
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 06.15 น./อ่าน 840)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 09.14 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(วันที่ 31 ตุลาคม 2560 08.36 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 ตุลาคม 2560 11.16 น./อ่าน 1085)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
(วันที่ 24 ตุลาคม 2560 09.27 น./อ่าน 561)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 03.34 น./อ่าน 365)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
กิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 07.08 น./อ่าน 398)
ข่าวกิจกรรม
58
โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 15.17 น./อ่าน 1690)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 14.53 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม