ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
2
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน)จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
4
เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลปากพะยูนให้ความรู้นักเรียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.13 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหารเ
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 21.03 น./อ่าน 244)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่คร
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 13.12 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(เพิ่มเติม)
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2560 19.56 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 10.40 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 22.57 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
10
ชมการแข่งขันกรีฑานักเรียน "พะยูนเกม 59"
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 13.45 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "หารเทาเกมส์"
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 00.31 น./อ่าน 480)
ข่าวกิจกรรม