ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปัญญาวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
2
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.25 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายอาสาพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
4
จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มกราคม 2563 13.10 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
การซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 163)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 21.02 น./อ่าน 175)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 482)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 11.10 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 12.02 น./อ่าน 438)
ข่าวกิจกรรม
10
กรีฑาสี ปัญญาวุธเกมส์ ครั้งที่ 23
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 16.45 น./อ่าน 45)
11
กรีฑาสี ปัญญาวุธเกมส์ ครั้งที่ 23
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 16.43 น./อ่าน 34)
12
สรุปผลการแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 กันยายน 2560 02.04 น./อ่าน 1585)
ข่าวกิจกรรม
13
สรุปผลการแข่งขันทักษะ
(วันที่ 17 กันยายน 2560 01.04 น./อ่าน 53)
14
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
(วันที่ 08 กันยายน 2560 06.37 น./อ่าน 350)
ข่าวกิจกรรม
15
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 23.01 น./อ่าน 436)
ข่าวกิจกรรม
16
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.08 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
17
กีฬาแห่งชาติ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 14.44 น./อ่าน 832)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.33 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กีฬาสีปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 04.29 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
21
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 15.20 น./อ่าน 1431)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
โรงเรียนปัญญาวุธกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2556 13.42 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์