ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปัญญาวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วู้ดบอลพัทลุงโอเพ่น ( Woodball Phatthalung Open )
(วันที่ 15 เมษายน 2564 00.09 น./อ่าน 10)
2
อบรมพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.25 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
4
ค่ายอาสาพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
5
จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มกราคม 2563 13.10 น./อ่าน 89)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
การซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 181)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 21.02 น./อ่าน 196)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 514)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 11.10 น./อ่าน 510)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 12.02 น./อ่าน 458)
ข่าวกิจกรรม
11
กรีฑาสี ปัญญาวุธเกมส์ ครั้งที่ 23
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 16.45 น./อ่าน 52)
12
กรีฑาสี ปัญญาวุธเกมส์ ครั้งที่ 23
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 16.43 น./อ่าน 41)
13
สรุปผลการแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 กันยายน 2560 02.04 น./อ่าน 1622)
ข่าวกิจกรรม
14
สรุปผลการแข่งขันทักษะ
(วันที่ 17 กันยายน 2560 01.04 น./อ่าน 61)
15
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
(วันที่ 08 กันยายน 2560 06.37 น./อ่าน 367)
ข่าวกิจกรรม
16
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 23.01 น./อ่าน 442)
ข่าวกิจกรรม
17
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.08 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
18
กีฬาแห่งชาติ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 14.44 น./อ่าน 863)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.33 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กีฬาสีปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 04.29 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
22
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 15.20 น./อ่าน 1449)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
23
โรงเรียนปัญญาวุธกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2556 13.42 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์