ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนปัญญาวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
2
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.25 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
3
ค่ายอาสาพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มกราคม 2563 13.10 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
การซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 142)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 21.02 น./อ่าน 149)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 452)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 11.10 น./อ่าน 463)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 12.02 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
10
สรุปผลการแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 กันยายน 2560 02.04 น./อ่าน 1462)
ข่าวกิจกรรม
11
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
(วันที่ 08 กันยายน 2560 06.37 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
12
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 23.01 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
13
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.08 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
14
กีฬาแห่งชาติ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 14.44 น./อ่าน 775)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.33 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กีฬาสีปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 04.29 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
18
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 15.20 น./อ่าน 1393)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
โรงเรียนปัญญาวุธกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2556 13.42 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์