ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนปัญญาวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมพัฒนาครูโรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 10.55 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
รับสมัครศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 23 เมษายน 2564 21.48 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
3
รับสมัคศึกษาต่อ ม.1 ม.4
(วันที่ 23 เมษายน 2564 21.37 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
วู้ดบอลพัทลุงโอเพ่น ( Woodball Phatthalung Open )
(วันที่ 15 เมษายน 2564 00.09 น./อ่าน 37)
5
อบรมพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
6
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.25 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
7
ค่ายอาสาพัฒนา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
8
จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ๒๕๖๓
(วันที่ 22 มกราคม 2563 13.10 น./อ่าน 104)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
การซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 201)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 21.02 น./อ่าน 228)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 550)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 11.10 น./อ่าน 540)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 12.02 น./อ่าน 488)
ข่าวกิจกรรม
14
กรีฑาสี ปัญญาวุธเกมส์ ครั้งที่ 23
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 16.45 น./อ่าน 67)
15
กรีฑาสี ปัญญาวุธเกมส์ ครั้งที่ 23
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 16.43 น./อ่าน 48)
16
สรุปผลการแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 กันยายน 2560 02.04 น./อ่าน 1673)
ข่าวกิจกรรม
17
สรุปผลการแข่งขันทักษะ
(วันที่ 17 กันยายน 2560 01.04 น./อ่าน 70)
18
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
(วันที่ 08 กันยายน 2560 06.37 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
19
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 23.01 น./อ่าน 466)
ข่าวกิจกรรม
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.08 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
21
กีฬาแห่งชาติ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 14.44 น./อ่าน 891)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.33 น./อ่าน 301)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กีฬาสีปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
24
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 04.29 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
25
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 15.20 น./อ่าน 1471)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26
โรงเรียนปัญญาวุธกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2556 13.42 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์