ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนปัญญาวุธ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การซื้อคุรุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 21.02 น./อ่าน 101)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปัญญาวุธ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2561 18.04 น./อ่าน 367)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 11.10 น./อ่าน 422)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนปัญญาวุธ สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
(วันที่ 25 ตุลาคม 2561 12.02 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
6
สรุปผลการแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 กันยายน 2560 02.04 น./อ่าน 1249)
ข่าวกิจกรรม
7
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่
(วันที่ 08 กันยายน 2560 06.37 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
8
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 23.01 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 15.08 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
10
กีฬาแห่งชาติ
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 14.44 น./อ่าน 699)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชาสัมพันธ์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.33 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กีฬาสีปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 09.26 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
13
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 04.29 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
14
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
(วันที่ 31 ตุลาคม 2557 15.20 น./อ่าน 1317)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
โรงเรียนปัญญาวุธกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2556 13.42 น./อ่าน 240)
ข่าวประชาสัมพันธ์