ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สัปดาห์วิชาการ
(วันที่ 16 กันยายน 2560 15.34 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมนันทนาการ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2560 02.25 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
3
ปั่นรวมใจ กะมิยอรักษ์สะอาด
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 04.12 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
4
จิบน้ำชายามเช้า
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 03.47 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
5
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 08.46 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
6
ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 03.47 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
7
เดินสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 10.51 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
8
เตรียมพร้อมเดินสวนสนาม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2560 13.32 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม