ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานเกษียณประจำปี2560
(วันที่ 29 กันยายน 2560 00.57 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
2
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
(วันที่ 21 กันยายน 2560 07.51 น./อ่าน 96)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
กิจกรรมเล่าเรื่องความดีวันนี้
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 15.18 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม