ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง2ชั้น5ห้องเรียน) งบ 3,590,000 บาท
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 07.50 น./อ่าน 751)
2
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.03 น./อ่าน 150)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.02 น./อ่าน 158)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.01 น./อ่าน 179)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 10.00 น./อ่าน 125)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.59 น./อ่าน 126)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.57 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.56 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
เอกสารจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.55 น./อ่าน 72)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ก่อสร้างอาคารเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 09.41 น./อ่าน 83)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
12
วิทย์แข่งรถ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 21.44 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
13
รางวัล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 21.43 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 16.32 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม