ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ของโรงเรียน
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.28 น./อ่าน 34)
2
ประกาศศูนย์ประสานงานโควิด-19
(วันที่ 27 เมษายน 2563 12.23 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)