ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปุลากง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 04.43 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่ายิ้มรับวันเด็ก ปี 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2560 14.53 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 19.51 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
4
แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียนพิกุลทอง
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 19.51 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมอิ่มแน่แม่จ๋า
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 19.46 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
6
ทัศนศึกษา มอ.วิชาการ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 19.42 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชามติ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 11.09 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 1 อาชีพ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 11.05 น./อ่าน 493)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมส่งเสริมการคิดการอ่าน การเขียนของนักเรียน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 11.02 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การแข่งขันมหกรรมวิชาการเพื่อการมีงานทำ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 10.57 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 12.01 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม