ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 06.38 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
2
น้ำท่วมรอบที่ 1 ปี 2560
(วันที่ 10 ธันวาคม 2560 13.18 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
3
การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 12.43 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 22.24 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
5
รายงานความสำเร็จโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปี 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 22.12 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
6
เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 20.57 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
7
น้ำท่วม ร่วมใจ ชาวทุ่งโพธิ์ ep.3
(วันที่ 04 มกราคม 2560 13.12 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
8
น้ำท่วม ร่วมใจ ชาวทุ่งโพธิ์ ep.2
(วันที่ 04 มกราคม 2560 12.20 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
9
น้ำท่วม ร่วมใจ ชาวทุ่งโพธิ์ ep.1
(วันที่ 04 มกราคม 2560 11.05 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 13.01 น./อ่าน 70)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 09.23 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
12
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 13.19 น./อ่าน 396)
ข่าวกิจกรรม
13
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักบภาพครูแกนนำของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 12.07 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
14
๖ สัปดาห์ประชามติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 09.47 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 10.23 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
16
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2559 10.05 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม