ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬาสีุ62
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.47 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรราศึกษาดูงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 08.13 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 08.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 10.38 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 21.14 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ ๖๒
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.03 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมไหว้ครู 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 14.19 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม