ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 20.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด มอบหนังสือเสริมความรู้
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 20.39 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
3
การจัดงานกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ของจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.15 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินโรงเรียนสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น สพฐ.
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 10.46 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมประชุมสามัญสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.45 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
6
ตรวจเยี่ยมการจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.39 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.41 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
8
กีฬามวลชล
(วันที่ 01 มิถุนายน 2561 10.29 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
9
ภาพบรรยากาศในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 14.18 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม