ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศึกษาเรียนู้นอกสถานที่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564 15.19 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.52 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 14 มิถุนายน 2564 12.59 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
(วันที่ 14 มิถุนายน 2564 12.55 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
ชุมชุนยั่งยืน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 13.02 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
6
ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 12.58 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
7
ทำความสะอาดอาคารเรียน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 12.57 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
8
รณรงค์กำจัดยุงลาย
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 12.42 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
9
การตรวจเชื้อโควิด-19 และฉีดวัคซีนโควิด-19
(วันที่ 09 มิถุนายน 2564 14.18 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
10
การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด-19
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 11.51 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 13.19 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.54 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
13
การติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการจมน้ำ
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.02 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
14
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 14.55 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 14.49 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
16
ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 15.39 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ)
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 11.19 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
18
การสอบ RT ป.1
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 17.11 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงงานฝึกงานอาชีพนักเรียน
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 15.55 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
20
นิเทศชั้นเรียน
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 15.38 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
21
อบรมเพศวิถีศึกษา
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 14.10 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
22
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 มีนาคม 2563
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 15.36 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
23
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 10.24 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
24
"คลินิกเกษตรเคลื่อนที่"
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 15.24 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
25
"กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ"
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 15.20 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
26
"อาคารกิจกรรมอนุบาล"
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.31 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
27
"ครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2564"
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 08.57 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
28
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 10.43 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
29
"ทุนอุดหนุนยากจนพิเศษ"
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 10.40 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
30
นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 15 มกราคม 2564 11.11 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
31
การเรียนการสอนออนไลน์ รร.บ้านคลองสิบสาม
(วันที่ 12 มกราคม 2564 12.14 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
32
"ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี 2563"
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 13.57 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.16 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
34
แนะแนวการศึกษา 2563
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.11 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
35
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 11.09 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
36
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 10.58 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
37
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 10.50 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
38
"พู่กันสัญจร"
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 10.41 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
39
"วันคล้ายวันสวรรคต ร.9"
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 10.35 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการเกษตรกรน้อย ปี 2563
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 09.27 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
41
"วันพระราชทานธงชาติไทย"
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.21 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
42
การแข่งขันกีฬาเปตอง
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
43
"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน"
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
44
งานเกษียณคุณครูคมแก้ว
(วันที่ 22 กันยายน 2563 09.34 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
45
"สองขุนเขาเกมส์ ครั้งที่ 5"
(วันที่ 15 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
46
"กีฬาสีภายใน ประจำปี 2563"
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
47
"วันวิทยาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563"
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.34 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
48
"ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%"
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.59 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
49
"ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2563"
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.44 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
50
ศึกษาดูงาน 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.00 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
51
"วันแม่" ประจำปี 2563
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.37 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 09.15 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
54
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 08.59 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
55
ประชุมผู้ปกครอง 63
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 11.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
56
รร.บ้านคลองสิบสาม "New Normal"
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 08.28 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
57
งานบายศรีสู่ขวัญข้าว ครั้งที่ 20
(วันที่ 27 มกราคม 2563 12.44 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
58
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 22 มกราคม 2563 13.59 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
59
สอบ Post Test O-Net ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.51 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
60
ส่งผู้บริหารคนใหม่ "ผอ.โอ๋"
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.17 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
61
"วันครู" ประจำปี 2563
(วันที่ 21 มกราคม 2563 10.05 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.16 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
63
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 13 มกราคม 2563 12.54 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมวันปีใหม่ 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 12.31 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 14.39 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
66
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.34 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
67
พิธีถวายราชสดุดี รัชการที่ 6
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.16 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
68
ทัศนศึกษา 2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.09 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
69
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.03 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
70
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.58 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
71
การประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 09.35 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
72
การประชุมรับนโยบาย 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 13.00 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 12.50 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
74
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.13 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 62
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 13.30 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
76
"รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2562"
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 13.24 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
77
"กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด"
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.57 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
78
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 10.25 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
79
"เวทีไทย 2562"
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 08.33 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
80
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14.56 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
81
วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.47 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
82
การเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.35 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
83
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.57 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
84
ต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.53 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
85
อบรมการประยุกต์ใช้ CLOUD COMPUTING
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.46 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
86
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.30 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 มีนาคม 2562 11.32 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
88
โครงการครู D.A.R.E. ปี 2562
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 14.28 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
89
"เพราะทัศนศึกษาคือความทรงจำสำคัญในวัยเรียน"
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 14.22 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
90
ทัศนศึกษา ปี 2562
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 14.02 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
91
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 08.52 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
92
ลูกเสือสำรอง ปี 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 08.45 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
93
ลูกเสือเครือข่ายสองขุนเขา ปี 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 08.29 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
94
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13.54 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
95
"เขาฉกรรจ์เกมส์" ประจำปี 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 09.28 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
96
"สองขุนเขาเกมส์"ครั้งที่ 3(16) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.55 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
97
งานบายศรีสู่ขวัญข้าวตำบลเขาสามสิบ ครั้งที่ 19
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 13.14 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
98
เยี่ยมหมู่บ้าน ประจำปี 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2562 13.18 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
99
เยี่ยมชั้นเรียน ติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มกราคม 2562 14.03 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
100
การนิเทศภานใน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.48 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
101
วันครู ปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.11 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
102
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 13.53 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.49 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด โดยมณฑลทหารบก ที่ 19
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.44 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
105
สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.39 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
106
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 08 มกราคม 2562 13.32 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
107
มหกรรมวิชาการเขาฉกรรจ์ "ขับเคลื่อน ๔ จุดเน้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
(วันที่ 19 กันยายน 2561 14.18 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
108
โครงการส่งเสริมแก้ปัญหายาเสพติด กิจกรรมรวมพลังร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 11 กันยายน 2561 09.01 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
109
ประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสองขุนเขา
(วันที่ 11 กันยายน 2561 08.52 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 14.58 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 14.57 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
112
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 09.23 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 13.35 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
114
ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้กับ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง ทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.29 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
115
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.21 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.26 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
117
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.31 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
118
กการสุ่มตรวจหาสารเสพติดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 12.26 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
119
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 10.44 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
120
การประกวดสุยอดมัคคุเทศก์ โครงการฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 3 ภาษา (อังกฤษ จีน เขมร)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 09.46 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
121
โครงการป้องกันการจมน้ำ (ผู้ก่อการดี) ทีมตำบลเขาสามสิบ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 13.01 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม