ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ผลการประเมินระดับชาติ NT
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2564 17.26 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.05 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
3
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 22.07 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 21.41 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
5
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 21.48 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
6
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 มิ.ย.2563)
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 16.28 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้แทนส่วนราชการ และผู้ปกครอง ชี้แจงการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 16.21 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
8
Big Cleaning Day
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.56 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
9
สัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.50 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
การนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียน การสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.39 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
11
เตรียมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในรูปแบบ Online
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 15.31 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
โคราช 5 พัฒนาและเตรียมพร้อมสถานศึกษารับการประเมินภายนอกรอบสี่
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 08.42 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
13
#TSCAntiFakeNews
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 15.13 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
14
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.24 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
15
#ผอ.เขตเยี่ยมสนามสอบ O-NET และ ตรวจคัดกรอง ไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2563 09.52 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
16
กันไว้ดีกว่าแก้ #ไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.27 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
17
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 10.55 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
18
ฝึกอบรมทางไกลสะเต็มปฐมวัย สสวท.
(วันที่ 16 มิถุนายน 2562 11.41 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 16 มิถุนายน 2562 11.15 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
20
STEM Education Anuban Ratratrangsan School
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 14.15 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
21
#อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ทำความดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 13.47 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
22
เวียนเทียน วันวิสาขบูชา #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 13.32 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
23
Back to school #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 12.52 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
24
รวมใจภักดิ์ #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 12.38 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
25
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์ฯ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 09.07 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
26
#จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร #โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 08.55 น./อ่าน 452)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหาร คณะครู ครอบครัวแสด ดำ
(วันที่ 10 เมษายน 2562 12.38 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
28
นวัตกรรม SAPRACC กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้เหลือศูนย์ (Zero Waste School)
(วันที่ 10 เมษายน 2562 12.09 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
29
รายงานพิเศษ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ สู่การลดปริมาณขยะในโรงเรียน
(วันที่ 30 มกราคม 2562 13.17 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 10.52 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
31
การจัดการเรียนการสอน Active Learning
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 17.10 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
32
การแข่งขันทักษะจินตคณิต คร้งที่ 1/2560
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 16.52 น./อ่าน 512)
ข่าวกิจกรรม