ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ร่วมทำบุญผะเหวด
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 08.42 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 08.15 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
3
วันรับมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 24 เมษายน 2561 15.50 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
4
งานทอดผ้าป่า ณ.วัดสุพัฒนาราม(วัดบ้านหนองเกาะ) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 24 เมษายน 2561 15.45 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
5
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System : LAS) ในระดับชั
(วันที่ 24 เมษายน 2561 15.37 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
6
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 Open House
(วันที่ 08 มีนาคม 2557 20.58 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม