ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ติว O-NET
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.14 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบหลวงพ่อทันใจ บ่อน้ำใจชาวหินลาด
(วันที่ 14 ธันวาคม 2562 21.24 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
3
วันวชิราวุธ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.35 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
4
เจาะบ่อบาดาล
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.32 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
5
สร้างพระพุทธรูป
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.28 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
6
แข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.25 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
7
สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
8
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 21.45 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 24 กันยายน 2562 10.45 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
10
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2562 21.00 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 18 กันยายน 2562 21.54 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 19.09 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
13
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
14
ถวายเทียนพรรษา
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 11.55 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
15
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 20.38 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
16
วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 20.27 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมนิเทศชั้นเรียน
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 21.11 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
18
อบรมคุณธรรม
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 19.53 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 09.48 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
20
ไหว้ครู
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 08.53 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
21
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 10.09 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
22
นิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 18.39 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม