ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 17.00 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
"โครงการเวชปฏิบัติทางสายตา ช่วยน้องมองชัด"
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 16.56 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
3
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 19.41 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง)
(วันที่ 28 มกราคม 2564 21.51 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.35 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
รับการนิเทศ ติดตามจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ
(วันที่ 12 มกราคม 2564 15.05 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2021
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.56 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
งานกีฬาภายในโรงเรียนห้วยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 #ขาวแดงเกมส์
(วันที่ 12 มกราคม 2564 14.34 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
9
ผอ.เขตตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพชุมชน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.55 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 / 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.50 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
งานมุฑิตาคารวะเกษียณอายุราชการ คุณครูยุวดี บรรหาร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 11.27 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ศูนย์ยางตลาด 3 ประจำปี 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.03 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
คุณครูยุวดี บรรหาร ได้มีจิตศรัธา มอบเครื่องตัดสติกเกอร์ 1 เครื่อง มูลค่า 8,500 บาท
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.48 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
14
บริการวัคซีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 18 คน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 11.34 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
16
18 สิงหาคม " วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 18.19 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
18
การคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ครั้งที่ 1/2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 15.39 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 20.48 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
20
เปิดเทอมภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.08 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรม Big Cleaning Day
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 20.55 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มิถุนายน 2563 15.16 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
23
มอบทุนเสมอภาคภายใต้สถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
24
การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน 5 ดาว
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 11.02 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
25
ทดสอบ Local Assessment System (LAS) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 10.35 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
26
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2562
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.41 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
27
กีฬาศูนย์เครือข่ายฯอำเภอยางตลาด 3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.29 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
28
ลานกีฬา "สำนึกดี ทำดี เพื่อบ้านเกิด"
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 21.19 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
29
ทัศนศึกษา​ อ.2-ป.3​ ปีการศึกษา​ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 19.31 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
30
ทดสอบ Pre-Onet ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.20 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 09.11 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.10 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
33
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 มกราคม 2563 21.17 น./อ่าน 853)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 21.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.58 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
36
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 20.46 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
37
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 09.11 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
38
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.22 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
39
25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.06 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
40
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.16 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
41
เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตฯ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 07.02 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
42
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 22.16 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
43
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.16 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 09.33 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
45
แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.13 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
46
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 15.02 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (ศูนย์เครือข่าย)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.41 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
48
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.37 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
49
วันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.08 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
50
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 23.02 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
51
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.18 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการเยาวชนไทย หัวใจกตัญญู
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.35 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
53
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.19 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
54
"ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบเพื่อนครู"
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.13 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
55
วันเปิดภาคเรียน 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.07 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 14.01 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
57
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.21 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
58
โครงการเยาวชนไทยหัวใจกตัญญู
(วันที่ 05 เมษายน 2562 08.13 น./อ่าน 369)
ข่าวกิจกรรม
59
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 10.03 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
60
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
(วันที่ 25 มีนาคม 2562 09.59 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
61
เดินรณรงค์เชิญชวนชาวห้วยเตยออกไปเลือกตั้ง ส.ส. 2562
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 09.07 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
62
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ ประจำปีกาศึกษา 2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 10.57 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 09.24 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายและระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 13.46 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
65
วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.25 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
66
วันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 14.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
67
Merry Christmas & Happy new year 2019
(วันที่ 02 มกราคม 2562 20.56 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
68
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 12.41 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
69
ทัศนศึกษาฯ อ.2-ป.3 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.18 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
70
การแข่งขันกีฬายางตลาด 3 เกมส์ 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 20.07 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 21.16 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
72
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.43 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
73
โครงการจิตอาสากีฬาเพื่อน้อง 61
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.29 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
74
แข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 ธันวาคม 2561 20.21 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
75
ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.50 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมกีฬาภายใน ขาว - แดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10.41 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
77
เก็บเกี่ยวข้าวชาวขาว-แดง มาเกี่ยวข้าวกัน
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.57 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
78
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 05.53 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
79
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 22.13 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
80
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.22 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
81
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 14 ตุลาคม 2561 23.14 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
82
โครงการรณรงค์คัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกที่
(วันที่ 07 กันยายน 2561 13.01 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
83
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 09.17 น./อ่าน 489)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.54 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
85
ลงนามถวายพระพร 28 กรกฎาคม
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 20.44 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
86
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.16 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
87
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.06 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
88
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.59 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
89
ชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 61
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 12.44 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
90
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.40 น./อ่าน 742)
ข่าวกิจกรรม
91
โครงการเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.34 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
92
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.28 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
93
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๑
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 12.06 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
94
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.22 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
95
ประชุมรับฟังนโยบายการดำเนินการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 11.12 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
96
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 12.16 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 11.33 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
98
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 มีนาคม 2561 07.27 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
99
สอบอ่าน-เขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 14.16 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
100
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 22.03 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
101
ร่วมแข่งขันกีฬา "ท่าคันโทเกมส์ 2560"
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 21.41 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
102
16 มกราคม วันครู ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.42 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
103
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.35 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
104
Merry Xmas & Happy New Year 2018
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.39 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
105
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 15.11 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
106
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.23 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
107
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 13.18 น./อ่าน 877)
ข่าวกิจกรรม
108
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 12.53 น./อ่าน 1102)
ข่าวกิจกรรม
109
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ อ.1-ป.3
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 14.31 น./อ่าน 524)
ข่าวกิจกรรม
110
ยางตลาด 3 เกมส์
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 13.46 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
111
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.21 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
112
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ขาว-แดง เกมส์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2560 15.02 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
113
ร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตฯ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 00.22 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
114
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม.เคลื่อนที่
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 15.08 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
115
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.59 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
116
รับเกียรติบัตร โครงการครูตำรวจแดร์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.53 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
117
วันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.50 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
118
สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560 14.38 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
119
รพ.สต.บ้านห้วยเตย ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.5-6
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.28 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
120
รับการประเมินประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.24 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
121
แข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.18 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
122
ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
123
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงานปี 5
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.06 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
124
"บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
(วันที่ 22 กันยายน 2560 09.02 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
125
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 22 กันยายน 2560 08.55 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
126
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 14 สิงหาคม 2560 14.35 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
127
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 14.36 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
128
รับการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.47 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
129
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 13.26 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
131
อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.16 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
132
อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 07.08 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
133
อบรมทำดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.58 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
134
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 06.54 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
135
พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐
(วันที่ 09 มิถุนายน 2560 08.37 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมสวดมนต์ยาว และเล่านิทานคุณธรรม
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.41 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
137
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.33 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
138
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 21.28 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
139
"เรือจ้างลำแกร่ง พายสุดแรงส่งเจ้าถึงฝั่งฝัน"
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.40 น./อ่าน 680)
ข่าวกิจกรรม
140
ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.37 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
141
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
142
กีฬาเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.33 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
143
ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลบุญเดือน 4 (บุญเผวต)
(วันที่ 04 เมษายน 2560 21.12 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
144
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกมันสำปะหลัง
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 13.00 น./อ่าน 641)
ข่าวกิจกรรม
145
แข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.58 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
146
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.34 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเครือข่ายฯ ยางตลาด 3
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.29 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เดินทางไกลลูกเสือสำรอง-สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.24 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
149
ทัศนศึกษาศึกษา ป.1-6 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.19 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
150
เข้าร่วมพิธีวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
(วันที่ 30 มกราคม 2560 13.26 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 21.47 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
152
Merry Christmas 2016 & Happy New year 2017
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.23 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
153
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ ครั้งที่ 66
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.14 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.07 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
155
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 21.44 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
156
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 13.30 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 23.12 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
158
ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย 59
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 08.54 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
159
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.18 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
160
พิธีเปิดป้าย นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 22.02 น./อ่าน 1584)
ข่าวกิจกรรม
161
กิจกรรมกีฬาสี ขาว-แดง เกมส์ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 21.58 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
162
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.52 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
163
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายฯยางตลาด 3
(วันที่ 23 กันยายน 2559 22.19 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
164
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 21.41 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
165
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 12 สิงหาคม 2559 21.38 น./อ่าน 2155)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สร้างจิตสำนึกรักภาษาไทย
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 20.21 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
167
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 09.09 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
168
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 12.47 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
169
1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 08.06 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
170
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 22.26 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
171
1 กรกฎาคม กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 20.56 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
172
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "ปลูกมันสัมปะหลัง"
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 22.07 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
173
ทดสอบการอ่านเขี่ยน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนห้วยเตยวิทยา/โรงเรียนบ้านหนองเสือ)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 21.42 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
174
การบริหารจัดการเวลาเรียน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.57 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
175
เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 08.30 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
176
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 20.40 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
177
ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 09.27 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 22.00 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
179
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 15.13 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
180
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 08.22 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
181
พิธีมอบประกาศนียบัตร‬ ‪บัณฑิตน้อย‬ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.41 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร
(วันที่ 27 มีนาคม 2559 22.37 น./อ่าน 1139)
ข่าวกิจกรรม
183
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนห้วยเตยวิทยา
(วันที่ 19 มีนาคม 2559 22.24 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
184
ทดสอบแบบทดสอบกลาง ระดับชั้น ป.1,2,4,5 และ ม.1,2
(วันที่ 16 มีนาคม 2559 23.27 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
185
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 10.44 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 11.53 น./อ่าน 669)
ข่าวกิจกรรม
187
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 มีนาคม 2559 09.42 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
188
นิเทศการอ่าน เขียน อนุบาล ป.1 - 3 / NT ป.3 / O-NET ป.6 ม. 3
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 12.02 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
189
วาเลนไทน์ ใส่ใจบอกรัก ประจำปี 2559
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 11.54 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
190
ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558-2559
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.43 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
191
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 2
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12.27 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
192
สอบวัดความรู้ O-NET ชั้น ม. 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาขยายโอกาส 1
(วันที่ 25 มกราคม 2559 14.29 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
193
16 มกราคม 2559 วันครู ครั้งที่ 60
(วันที่ 16 มกราคม 2559 23.24 น./อ่าน 622)
ข่าวกิจกรรม
194
“ครูเยี่ยมบ้านเด็ก” ในสัปดาห์วันครู
(วันที่ 16 มกราคม 2559 22.51 น./อ่าน 837)
ข่าวกิจกรรม
195
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
(วันที่ 09 มกราคม 2559 21.49 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
196
ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน
(วันที่ 06 มกราคม 2559 21.54 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
197
กิจกรรม Cristmas Day และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 01 มกราคม 2559 21.44 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
198
ร่วมกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลเว่อสัมพันธ์
(วันที่ 29 ธันวาคม 2558 09.06 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
199
ทดสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1
(วันที่ 25 ธันวาคม 2558 08.28 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
200
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 18 ธันวาคม 2558 21.11 น./อ่าน 731)
ข่าวกิจกรรม
201
ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2558 21.24 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
202
กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.31 น./อ่าน 2548)
ข่าวกิจกรรม
203
การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.20 น./อ่าน 4826)
ข่าวกิจกรรม
204
การแข่งขันกิจกรรมการแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 22.11 น./อ่าน 3800)
ข่าวกิจกรรม
205
การแข่งขันกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 21.41 น./อ่าน 11094)
ข่าวกิจกรรม
206
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 21.01 น./อ่าน 491)
ข่าวกิจกรรม
207
พีธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.24 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
208
ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 12.48 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
209
ท่านมาเราดีใจ ท่านจากไปเราคิดถึง
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 21.35 น./อ่าน 910)
ข่าวกิจกรรม
210
ยางรถยนต์เก่า...พัฒนาสมอง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 19.04 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
211
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
(วันที่ 10 มกราคม 2558 07.19 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
212
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
(วันที่ 23 ธันวาคม 2557 14.40 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
213
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับภูมิภาค
(วันที่ 17 ธันวาคม 2557 05.52 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
214
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 21.43 น./อ่าน 1411)
ข่าวกิจกรรม
215
ลอยกระทง ๒๕๕๗
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2557 13.04 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
216
การจัดสวนถาดแบบแห้ง
(วันที่ 23 ตุลาคม 2557 17.43 น./อ่าน 4715)
ข่าวกิจกรรม
217
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2557 11.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
218
โครงการอบรมให้ความรู้นักเรียนต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 15.11 น./อ่าน 576)
ข่าวกิจกรรม
219
โครงการตำบล ๓ ดี
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 14.08 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
220
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
(วันที่ 15 ธันวาคม 2556 13.45 น./อ่าน 6095)
ข่าวกิจกรรม
221
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 10.24 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
222
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ๑
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 15.03 น./อ่าน 3355)
ข่าวกิจกรรม