ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านขาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรม อย.น้อย โรงเรียนบ้านขาม
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 14.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี2562
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 18.01 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 17.56 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านขามได้จัดกิจกรรมทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.17 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนแกนนำได้จัดค่ายค่ายรณรงค์ยาเสพติด ปี 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 09.54 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 18.36 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 18.18 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 62
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11.02 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม