ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 297 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 20.14 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 20.02 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 19.59 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 23.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 23.48 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
6
ฉีดพ่นเคมีหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 23.44 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
7
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 23.40 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
เปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 00.24 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 00.18 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 00.15 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
11
เป็นกำลังใจให้ครอบครัว ด.ช.ณัฐฏวัฒน์ แสนพงศ์ ที่ประสบอัคคีภัย
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 23.51 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประชุมภาคีเครือข่าย
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 23.26 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
13
"รับวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อการศึกษา"
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 23.24 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
14
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 23.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 19.07 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 14 เมษายน 2564 15.49 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อจัดประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว
(วันที่ 14 เมษายน 2564 15.46 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564
(วันที่ 14 เมษายน 2564 15.42 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (จังหวัดนครพนม)
(วันที่ 06 เมษายน 2564 22.18 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
20
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
(วันที่ 06 เมษายน 2564 22.15 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.34 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
22
ร่วมประชุมและนำเสนอประเด็นความงอกงามของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.32 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
23
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.30 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
24
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.25 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
25
มอบเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 23.22 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
26
รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 22.55 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
27
เสริมพลังสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 22.31 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
28
ส่งมอบรางวัลโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 14 มีนาคม 2564 00.06 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
29
ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
(วันที่ 14 มีนาคม 2564 00.03 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
30
ประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 23.56 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 23.37 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
32
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.22 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 14.20 น./อ่าน 470)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 04 มีนาคม 2564 08.49 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
35
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.12 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
36
รับการนิเทศ กำกับติดตามบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 15.06 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
37
การติดตามความก้าวหน้าโครงการ “Bank on a Bright Future ปีที่ 2”
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 22.05 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
38
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 มอบนโยบาย สพฐ.
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.05 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
39
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 15.02 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
40
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การดำเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.58 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
41
แนวทางแก้ปัญหา และวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดการทดสอบวินิจฉัย
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 14.54 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
42
ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 15.50 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและกิจกรรมลูกเสือคุณธรรม
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.26 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
44
โครงการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 11.22 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
(วันที่ 23 มกราคม 2564 22.46 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
46
การทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
(วันที่ 16 มกราคม 2564 22.17 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 22.11 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมการประดิษฐ์กระดาษสา โดยการนำเศษกระดาษมารีไซเคิล
(วันที่ 11 มกราคม 2564 20.03 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
(วันที่ 11 มกราคม 2564 20.00 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบปกติแบบใหม่ (New Normal)
(วันที่ 11 มกราคม 2564 19.55 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
51
สพป.สกลนคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบวินิจฉัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2564 23.13 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
52
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.06 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำปี 2563
(วันที่ 04 มกราคม 2564 11.03 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
54
บุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 22.01 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
55
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 23.20 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
56
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2563
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 21.52 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
57
PLN : จิตศึกษา, PBL, PLC ณ โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 21.45 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
58
รับการนิเทศและการโค้ชการจัดการเรียนการสอนด้วย 3 นวัตกรรม (จิตศึกษา PBL PLC)
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.02 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
59
ยินดีต้อนรับ ครูกิติยารัตน์ การิก ครูเอกคณิตศาสตร์ บุคลากรใหม่
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 16.00 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
60
ขอขอบพระคุณบริษัท Think beyond
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 23.05 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
61
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร PLN : Professional Learning Network
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 10.48 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
62
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ Q-Info
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.11 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 01 ธันวาคม 2563 12.05 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
64
ประสานงานและอำนวยความสะดวก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.37 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
65
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.35 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
66
ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 15.31 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
67
PLC : วิถีการเรียนรู้โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 10.41 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open Classrooms)
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 11.34 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรม "PLC ให้ขวัญกำลังใจ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ"
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.59 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
70
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา "พระปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.55 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
71
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา 1/2563
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.46 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
72
ประสานงานและร่วมต้อนรับท่าน รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 24 ตุลาคม 2563 14.41 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
73
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 12.51 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
74
“สู่เส้นชัย วัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ”
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 22.25 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
75
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 ตุลาคม 2563 22.20 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
76
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
(วันที่ 29 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
77
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.13 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.10 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
79
“ราตรีเกียรติยศ ปี พ.ศ.2563”
(วันที่ 28 กันยายน 2563 23.07 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
80
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.24 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
81
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 13.04 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
82
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
(วันที่ 18 กันยายน 2563 00.33 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
83
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
(วันที่ 17 กันยายน 2563 10.44 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
84
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.22 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
85
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 21.39 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
86
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.43 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
87
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 10 กันยายน 2563 13.06 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
88
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
(วันที่ 08 กันยายน 2563 23.46 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
89
ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงาน
(วันที่ 03 กันยายน 2563 01.15 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
90
นิเทศแบบพาคิด พาทำด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.40 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
91
ตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก ความเข้มข้นของเลือด
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.38 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
92
โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 18
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
93
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.47 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
94
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
95
ร่วมพิธีบอกเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.23 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
96
วิถีการเรียนรู้โดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน:ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.12 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
97
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.25 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 23.09 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
99
ร่วมจัดนิทรรศการ (โครงงานคุณธรรม) ณ ห้องประชุมพระญาณเวที สพป.สกลนคร เขต 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2563 22.48 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.18 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
101
อบรม Main Course มูลนิธิลำปลายมาศ รุ่นที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.07 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 12.44 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
103
อบรม Main Course กสศ.รุ่นที่ 2
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 23.51 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
104
ประชุมวางแผนตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.25 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
105
“จิตอาสาช่วยเหลืองาน สร้างความสามัคคี มีน้ำใจต่อสังคม”
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.22 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
106
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.17 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
107
PLC:จิตศึกษาพัฒนาภายใน และวุฒิภาวะของความเป็นครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.13 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
108
ร่วมประชุมโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563-2564
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 10.51 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
109
นำเสนอผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 22.52 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
110
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.13 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
111
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.05 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
112
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 23.48 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
113
Come back to healthy school
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.58 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
114
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.55 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
115
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.52 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
116
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 00.30 น./อ่าน 475)
ข่าวกิจกรรม
117
ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 00.27 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
118
รับการนิเทศติดตามผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 22.43 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
119
19/6/2563 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 23.17 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
120
อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 23.34 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
121
ประชุมชี้แจงการประเมินตนเองสำหรับนักเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 23.49 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
122
ประชุมสรุป ทบทวนหลังปฎิบัติงาน (AAR) สัปดาห์ที่ 4 (8-12 มิถุนายน 2563
(วันที่ 13 มิถุนายน 2563 00.02 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
123
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 23.58 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
124
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 23.19 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
125
ประชุมเพื่อวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 23.59 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
126
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 23.55 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
127
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 02 มิถุนายน 2563 22.28 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
128
ประชุมสรุปการจัดการเรียนการสอนทางไกล สัปดาห์ที่ 2 (25-29 พ.ค. 2563)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.36 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
129
ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.33 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
130
มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) รอบที่ 2
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 00.28 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
131
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและครอบครัวลูกๆ ที่เป็นตัวแทนของชุมชนชาว ก.น.ด.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.21 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
132
ยินดีต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.08 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
133
ทีมงานชุมชนบ้านกลางนาเดื่อ จิตอาสาร่วมพัฒนา Big cleaning day
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 00.00 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
134
มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพิ่มเติมพิเศษ
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 23.56 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
135
ขอขอบคุณธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC)
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 23.43 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
136
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ออกนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 23.10 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
137
ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 23.03 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
138
ร่วมสมทบเครื่องอุปโภคบริโภคเติมเต็ม "ตู้ปันสุข" อำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.29 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
139
นำสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุน "ตู้ปันสุข" อำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.21 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
140
ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 หมู่บ้าน พบปะผู้ปกครอง
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.14 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
141
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.07 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
142
อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 23.01 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
143
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 17.32 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
144
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 23.11 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
145
โรงเรียนหยุด...แต่ #งานการศึกษาหยุดไม่ได้#
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 22.42 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
146
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อพร้อมให้บริการแล้วสำหรับ Website โรงเรียน พร้อมบริการตรวจผลการเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 23.17 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.42 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
148
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.31 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
149
กิจกรรม Big Cleaning Day : สะอาดตา สะอาดใจ ห่างไกลโรค
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 13.06 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งประธานสภานักเรียน)
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 12.50 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
151
สาธารณสุขอำเภอโพนนาแก้ว ให้ความรู้ เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID 19
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
152
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test)
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.18 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
153
นิเทศชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.11 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
154
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กบอ.อำเภอโพนนาแก้ว ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 23.00 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
155
ร่วมปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ณ วัดป่าสามัคคี บ้านกลาง ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.45 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
156
ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.37 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
157
ประเมินและพัฒนาครูผู้ช่วยแบบเข้ม
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.23 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
158
การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมทักษะวิชาการและกิจกรรมทักษะภาษาไทย
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 23.13 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
159
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อแก่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 23.55 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
160
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 23.15 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
161
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open house) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.50 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
162
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.15 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
163
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 23.23 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
164
ผอ.สพป.สน.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 22.54 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
165
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.59 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
166
การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน เพื่อพัฒนาสู่ youngsmart farmer
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.55 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.50 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
168
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 26/1/2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 22.42 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
169
ประชุมทางไกล (video conference) การชี้แจงการดำเนินการกรรมการระดับสนามสอบ (O-NET)
(วันที่ 26 มกราคม 2563 00.13 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
170
ร่วมรับฟังโครงการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 23.32 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
171
ร่วมกิจกรรมสรุปผลการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 21 มกราคม 2563 23.26 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
172
วันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 17 มกราคม 2563 23.08 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.52 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
174
ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัลและโรงทาน เพื่อแจกกับนักเรียน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.45 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
175
ร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 23.42 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
176
ประชุมสรุปเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู ประจำปี 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.28 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
177
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผล
(วันที่ 09 มกราคม 2563 21.25 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2562 23.13 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
179
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ประจำปี 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 23.19 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
180
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนธันวาคม 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 23.30 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
181
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 23.47 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
182
บุญประทายข้าวเปลือก ปี2562 และทำบุญขึ้นอาคารอเนกประสงค์(หลังใหม่)
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
183
ผลงานในเวทีศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 ธันวาคม 2562 23.29 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
184
ร่วมมุทิตาสักการะพัดยศ พระครูวิจักษ์ธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
(วันที่ 14 ธันวาคม 2562 23.10 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 23.15 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
186
“จิตอาสาและสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน”
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 23.12 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
187
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 23.04 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
188
แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 23.15 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
189
สอบธรรมศึกษา 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 15.03 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
190
กิจกรรมปลูกผัก เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 15.00 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
191
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.57 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
192
ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.55 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
193
เฝ้าระวังและส่งเสริมป้องกันด้านทันตสาธารณสุขในโรงเรียน
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 14.52 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
194
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น “หนองกระบอกเกมส์” ครั้งที่ 14
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.20 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
195
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น รอบคัดเลือก สายA
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 09.12 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
196
ร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 15.54 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
197
เตรียมการประเมินการอ่าน-เขียน ของนักเรียน ชั้น ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.49 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
198
สนทนาธรรม...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.47 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
199
การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 23.44 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
200
ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.55 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
201
ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีหล่อพระสมเด็จองค์ปฐม ณ วัดป่าสามัคคี
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.50 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
202
เข้าร่วมการแข่งขัน "โฮมฮักนักกีฬาน้อย"
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 22.43 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
203
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 23.11 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
204
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 23.07 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
205
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 22.38 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
206
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว พบปะผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโพนนาแก้ว
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 10.10 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
207
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SmartSchool(smss) และระบบตรวจผลการเรียน
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 09.56 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
208
เกียรติบัตรคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 14.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
209
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 00.55 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
210
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 00.51 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
211
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน”ปิยมหาราช”
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 22.06 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
212
ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 21.55 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
213
ประชุมครูและบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 22.56 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
214
ธ สถิตในใจตราบนิรันดร์
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 23.33 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
215
ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.38 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
216
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4/2562
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.28 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
217
เบื้องหลังความสำเร็จมาจากความเข้มแข็งของทีมงาน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 23.21 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
218
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "กลางนาเดื่อ เกมส์ 2562"
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 11.47 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
219
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.54 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
220
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.46 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
221
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 23.40 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
222
ขยายผล"สร้างคนดีให้บ้านเมือง" ค่ายโครงงานคุณธรรม (Moral Project)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 12.15 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
223
อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการค่ายวิทยาการคำนวณ+โครงงานวิทยาศาสตร์"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 12.06 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
224
พิธีเปิด "โครงการค่ายวิทยาการคำนวณ (computing science) และ coding ด้วย kidbright"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.56 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
225
โครงการ “ROZA Kid’s Athletics โฮมฮักนักกีฬาน้อย”
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.44 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
226
"แนวทางจัดทำ SAR และการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา"(SCHOOL GRADING)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.31 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
227
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 11.15 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
228
"ราตรีเกียรติยศ ประจำปี 2562" สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว
(วันที่ 14 กันยายน 2562 22.41 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
229
วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 12 กันยายน 2562 21.57 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
230
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (MOU) ของศูนย์เครือข่ายโพนสามัคคีและศูนย์เครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 11 กันยายน 2562 23.04 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
231
ร่วมมือร่วมใจพัฒนาโรงเรียนของเราให้..น่าอยู่..เคียงคู่กับชุมชนตลอดไป..
(วันที่ 10 กันยายน 2562 23.35 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
232
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 10 กันยายน 2562 23.31 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
233
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียน
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 23.21 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
234
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ คุณครูสุภาพร ใครลามเมา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 23.17 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
235
คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 22.31 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
236
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล วิชาการวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 23.34 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
237
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 23.26 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
238
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
239
โครงการสัมมนาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.17 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
240
พิธีบายศรีสู่ขวัญครู Than Thi Quy
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
241
กิจกรรม English Day
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 21.45 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
242
อบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการ Bank on a Bright Future with HSBC
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 20.57 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
243
รับการนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน สพป.สกลนคร เขต 1
(วันที่ 01 สิงหาคม 2562 20.53 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
244
ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 23.15 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
245
“บ้าน ผู้ปกครอง ชุมชนร่วมพัฒนา”
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 22.02 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
246
ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 00.01 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
247
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.47 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
248
นิเทศครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.28 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
249
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.23 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
250
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23.50 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
251
กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 23.41 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
252
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 17.22 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
253
อมรมเชิงปฏิบัติการครอบครัวคุณธรรม
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
254
ประชุมการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 23.26 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
255
นักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อทุกคนตรวจสุขภาพ
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2562 23.20 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
256
Miss Than Thi Quy
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.57 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
257
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสกลนคร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.53 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
258
ยินดีต้อนรับ Miss Than Thi Quy นักศึกษาโครงการสวัสดีไทยแลนด์
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.49 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
259
อบรมโครงการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.47 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
260
ประชุมข้าราชการครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ(กรณีพิเศษ)และจัดทำข้อตกลง(MOU)
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.41 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
261
ประชุมทางไกล video conference เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะของโรงเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.36 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
262
วันสุนทรภู่
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.33 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
263
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.28 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
264
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
265
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กทม.
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.22 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
266
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนใช้สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.21 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
267
โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนแบบก่อสร้าง
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.20 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
268
ผู้บริหารและคณะครูระดับปฐมวัยอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกลการจัดประสบการณ์บูรณาการเทคโนโลยีและสะเ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
269
รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.18 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
270
สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายรอบบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.16 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
271
พิธีไหว้ครู ปี 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.14 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
272
รับการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.13 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
273
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ครั้งที่ 6
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.10 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
274
ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ ครั้งที่ 1
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.05 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
275
ประชุมกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ.
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
276
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.02 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
277
กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 15.01 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
278
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้น
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
279
อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาการคำนวณ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.46 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
280
การติดตาม นิเทศความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.45 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
281
โครงการนิติกรสัญจร ประจำปี 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.42 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
282
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.33 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
283
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.31 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
284
ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.30 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
285
กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้นักเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.26 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
286
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 14.24 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
287
การประชุมทางไกล “การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 13.33 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
288
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.43 น./อ่าน 614)
ข่าวกิจกรรม
289
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารบุคคล
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.42 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
290
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.41 น./อ่าน 1293)
ข่าวกิจกรรม
291
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.40 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
292
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.39 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม
293
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.24 น./อ่าน 510)
ข่าวกิจกรรม
294
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ (DLIT)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 23.13 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
295
ททบ.5 สกลนคร มอบ (set top box)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 13.35 น./อ่าน 580)
ข่าวกิจกรรม
296
เปิดบ้านวิชาการ (Open House)
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 13.02 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
297
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 15 กันยายน 2559 13.36 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม