ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสารภีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 585 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับรางวัลสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหน่งประเทศไทย
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 09.34 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
2
คณะครู เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 17.08 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรม"สร้างแรงบันดาลใจด้วยสายใยน้องพี่"
(วันที่ 28 มิถุนายน 2564 11.15 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
4
ยินดีต้อนรับครูเมธี ศรีบุญเรือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 17.51 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
5
แนะนำบุคลากรใหม่พร้อมกับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและแสดงความยินดีกับบุคลากร
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 11.41 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
6
การเรียนชดเชยกลุ่มนักเรียนออฟไลน์สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วันที่ 19 มิถุนายน 2564 12.04 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
7
รับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 12.41 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
8
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 16 มิถุนายน 2564 17.33 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
9
รับมอบ หน้ากาก แอลกอฮอล์และ เจลแอลกอฮอล์ จากผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 14 มิถุนายน 2564 14.57 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
10
รับการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยผู้แทนผู้ปกครอง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 12.49 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
11
รับการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโดยสาธารณสุข
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 12.47 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
12
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 15.35 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
13
เยี่ยมชมระบบการบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
(วันที่ 10 มิถุนายน 2564 15.32 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1/2564
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 18.59 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์
(วันที่ 07 เมษายน 2564 18.26 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมนิเทศและสรุปผลการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา
(วันที่ 02 เมษายน 2564 19.27 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
17
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 27 มีนาคม 2564 22.22 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
18
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 18.46 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 26 มีนาคม 2564 18.35 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
20
แสดงความยินดีกับครูที่ย้ายประจำปี2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 21.10 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
21
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เรียนต่อระดับอุดมศึกษา รอบ TCAS
(วันที่ 23 มีนาคม 2564 17.32 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
22
รับรางวัลนักเรียนออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี2563
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 17.35 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
23
รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 21.45 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
24
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ารแข่งขันประกวดดนตรี
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 21.42 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรม​ อบรม​กีฬา​วู้​ด​บอ​ล​ขั้น​พื้นฐาน​ ระดับ​1​
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 21.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
26
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 12.06 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
27
เชิญวิทยากรให้ความรู้นักเรียนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 19.06 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
28
ทัศศึกษาความถนัดวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯเชียงใหม่
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 18.50 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์Sketchpad
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 18.41 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
30
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหาร
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 18.24 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจนักเรียนก่อนสอบO-net
(วันที่ 14 มีนาคม 2564 07.15 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
32
เยี่ยมชมระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคฯ
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 18.17 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
33
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษา
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 18.13 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
34
มอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 18.06 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
35
ทัศนศึกษาความถนัดวิชาชีพกลุ่มการงานอาชีพ
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 18.03 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
36
วิทยากรให้ความรู้ ความถนัดวิชาชีพพละศึกษา
(วันที่ 08 มีนาคม 2564 18.01 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
37
การสอบธรรมศึกษา ในระดับ ชั้น ตรี ชั้น โท และชั้นเอก
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 17.37 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
38
ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 17.28 น./อ่าน 446)
ข่าวกิจกรรม
39
ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 17.26 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
40
ทัศนศึกษาหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องดินเผา OTOP
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 17.24 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
41
วิทยาการบรรยายความรู้แก่วิชาชีพ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 17.21 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
42
วิทยากรให้ความรู้รายวิชา ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 17.18 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 18.11 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทัศนศึกษา ลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 18.30 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 18.28 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 18.27 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2564
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 11.36 น./อ่าน 11193)
ข่าวกิจกรรม
48
รับมอบอุปกรณ์ ประตูวู้ดบอล
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 09.51 น./อ่าน 11228)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการสารภีแดนงาม"
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 08.07 น./อ่าน 10387)
ข่าวกิจกรรม
50
เยี่ยมชมระบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(วันที่ 29 มกราคม 2564 13.48 น./อ่าน 10304)
ข่าวกิจกรรม
51
มอบรางวัล นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ
(วันที่ 29 มกราคม 2564 13.46 น./อ่าน 1840)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(วันที่ 26 มกราคม 2564 09.22 น./อ่าน 10399)
ข่าวกิจกรรม
53
พิธีมอบรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
(วันที่ 25 มกราคม 2564 17.43 น./อ่าน 743)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรม "ครูสารภีพิทยาคม ปันสุข สู้โควิค"
(วันที่ 15 มกราคม 2564 14.09 น./อ่าน 2251)
ข่าวกิจกรรม
55
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 มกราคม 2564 13.45 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมกีฬาและกีฑาสีภายใน "สารภีเกมส์"ประจำปี 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 16.32 น./อ่าน 3093)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 12.49 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
58
ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 18.54 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 18.52 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
60
ร่วมพิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการพชร ตั้งแก้ว
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 22.06 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
61
ศึกษาดูวิชาชีพ ณ ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 21.37 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
62
อบรม​เศรษฐกิจ​พอเพียง
(วันที่ 19 ธันวาคม 2563 13.46 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
63
แสดงความยินดีกับ ครูพชร ตั้งแก้ว
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 09.08 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
64
แนะนำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่ได้เข้ามาทดลองสอน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2563 09.06 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 17.25 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
66
ศึกษาเเหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 17.23 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
67
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 18.23 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
68
ยินดีต้อนรับ ครูชมพูนุท กังวาลไพร
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 18.12 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
69
ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิตนำนักเรียนทัศนศึกษา
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 17.23 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
70
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ "วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2563 17.02 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
71
พิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 10.16 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
72
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 21.37 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
73
พิธี“วันวชิราวุธ” ประจำปี 2563
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 14.00 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
74
การแข่งขัน กีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ครังที่ 10
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 21.40 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
75
รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ LEGO SUMO 1Kg ม. 4 - 6
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 21.05 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
76
การแข่งขัน ยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 19.29 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
77
รับฟังการบรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 18.56 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรม "สร้างแรงบันดาลใน ด้วยสายใยน้องพี่"
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 09.46 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
79
รางวัลการแข่งขันการประกวดกรอบโปรไฟล์ Facebook
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 09.43 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
80
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2563 16.36 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
81
การมอบตัวโครงการ "เพชรสารภี"
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 11.14 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
82
ส่งตัว ครูนุสรา ตาคำ ณ โรงเรียนสันกำแพง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 20.12 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
83
แข่งขัน กีฬายูยิตสู
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 14.30 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
84
การแข่งขัน​ฟุตบอล​7​คน​ยุวชน​-เยาวชน​ "สารภี​คัพ" 2020
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.43 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
85
ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2563
(วันที่ 25 ตุลาคม 2563 14.14 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
86
ให้การต้อนรับ นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.57 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
87
เข้าร่วมการแข่งขัน "โครงการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 13.51 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
88
ร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 10.51 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
89
มอบเกียรติบัตรนักเรียนแข่งขันทักษะ
(วันที่ 11 ตุลาคม 2563 14.15 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
90
แข่งขันกีฬาเทควันโด
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 20.35 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
91
มอบประกาศนียบัตรนักธรรมศึกษา
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 19.40 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมมุฑิตาจิต ประจำปี 2563
(วันที่ 30 กันยายน 2563 13.17 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
93
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.21 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
94
แข่งขันกีฬาเทควันโด " STUDENT OPEN 2020 "
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.14 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
95
แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.00 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
96
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 17.34 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
97
อบรม เชิงปฏิบัติการ การเขียนคำสั่ง ควบคุม หุ่นยนต์ Lego Ev3
(วันที่ 03 กันยายน 2563 22.35 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
98
อบรมการสร้างรถบังคับไร้สายด้วยระบบ IOT
(วันที่ 02 กันยายน 2563 14.31 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
99
ร่วมแสดงความยินดีกับครูปฏิภาณ อริยา
(วันที่ 01 กันยายน 2563 19.43 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
100
พิธีเปิดอาคารรัตนญาณ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 13.19 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
101
การฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 17.16 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมทานาบาตะ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 17.50 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการเครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 16.28 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 18.37 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
105
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 18.12 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
106
รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 17.26 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
107
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
108
รับมอบประกาศเกียรติคุณ จากเลขาธิการและผู้จัดการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
(วันที่ 05 สิงหาคม 2563 16.44 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
109
ร่วมทำข้อตกลงเครือข่ายการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำฝายพญาคำ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 22.41 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
110
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 22.09 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
111
มอบรางวันสัปดาห์ภาษาไทย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 09.12 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
112
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 12.17 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 12.11 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
114
รับการตรวจเยี่ยมจากคณะทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 09.50 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
115
ประกอบพิธีทำบุญสืบถอนและสวดเจริญพุทธมนต์เย็นอาคารดนตรี
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 18.45 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
116
ความพร้อมเพื่อป้องกัน Covid-19 วันเปิดเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 18.18 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 18.07 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
118
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.57 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
119
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4ในปี2563
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 14.30 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
120
มอบน้ำดื่มแด่..เจ้าหน้าที่จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 17.26 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
121
บทเรียนออนไลน์
(วันที่ 16 เมษายน 2563 14.25 น./อ่าน 3384)
ข่าวกิจกรรม
122
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 18.39 น./อ่าน 575)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรม "SPP Opening Activities Club"
(วันที่ 02 มีนาคม 2563 17.32 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
124
ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.34 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
125
การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ครั้งที่ 5
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 23.30 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
126
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนหมู่ยุวกาชาด
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 10.49 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
127
ชนะเลิศเหรียญทองแข่งขันเทควันโด CMU OPEN ครั้งที่ 9
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 23.41 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 21.49 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
129
นำเสนอผลงาน "ครีมบำรุงผิวมือจากสารสกัดฟลาโวนอยด์จากใบสารภี"
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
130
อบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 12.54 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
131
รับทุนการศึกษาจากการแข่งขันนกกรงหัวจุก
(วันที่ 30 มกราคม 2563 12.37 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2563
(วันที่ 27 มกราคม 2563 13.24 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
133
รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา
(วันที่ 23 มกราคม 2563 09.34 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
134
แข่งขันเทควันโดเวียงกุมกามแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 1
(วันที่ 19 มกราคม 2563 09.59 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
135
รางวัล การออมดีเด่น
(วันที่ 19 มกราคม 2563 09.51 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
136
พิธี วันครู ของกลุ่มดอยสัพพัญญู ปี2563
(วันที่ 16 มกราคม 2563 23.00 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
137
รับโล่เยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 13 มกราคม 2563 09.17 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
138
รับทุนการศึกษาของนักเรียน
(วันที่ 13 มกราคม 2563 09.14 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
139
รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติ
(วันที่ 09 มกราคม 2563 13.37 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
140
อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ PM2.5
(วันที่ 07 มกราคม 2563 14.08 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
141
ทำบุญตักบาตรรับปีใหม่2563
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.41 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
142
นมัสการและขอพรเจ้าคณะอำเภอสารภี
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.38 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
143
การแข่งขันเทควันโด เทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
(วันที่ 03 มกราคม 2563 09.34 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
144
ร่วมแข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 17.59 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรม "Merry Christmas 2019 & Happy New year 2020"
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 16.54 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
146
อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
(วันที่ 15 ธันวาคม 2562 17.20 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด
(วันที่ 15 ธันวาคม 2562 12.06 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเลือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 13.38 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
149
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม (Day Clamp) ลูกเลือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 10 ธันวาคม 2562 13.32 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอสารภี
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.25 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
151
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 09.31 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
152
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
(วันที่ 01 ธันวาคม 2562 13.59 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
153
จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2562
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 16.24 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
154
โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่”
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.21 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
155
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2562
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 19.08 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
156
ค่ายรักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาชาติ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 15.12 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
157
การแข่งขันยูโด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 14.56 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
158
ต้อนรับครูรุจิรา สันชุมภู
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 16.56 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
159
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาของโรงเรียน ครบรอบ 41 ปี
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 09.44 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
160
ต้อนรับครูพชร ตั้งแก้ว ครูภาษาอังกฤษ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 17.25 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
161
ร่วมบริจาคโลหิต
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 12.21 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
162
โครงการช้างบำบัด ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 12.04 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
163
โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่”
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 12.08 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
164
ต้อนรับครูจุฑาทิพย์ คำเดช ครูภาษาจีน
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.28 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
165
นักเรียนที่มีความประพฤติดี ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 10.55 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมของนักเรียนในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 10.24 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
167
แสดงความยินดีกับครูในโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการครู
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 09.45 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
168
กีฬา-กรีฑาสี "สารภีเกมส์" ปี 2562
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 13.25 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
169
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันยูโด
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 09.19 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
170
กิจกรรม "เวทีถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรม ด้านพลังงานฯ"
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 21.07 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
171
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 14.33 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
172
กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween Day)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2562 09.39 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
173
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมจิตอาสาให้กับยุวกาชาด
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.17 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
174
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะนักเรียน
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 09.53 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
175
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
(วันที่ 23 ตุลาคม 2562 10.02 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
176
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 09.12 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
177
กิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต มรรคะวิถี
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 22.50 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
178
เข้านมัสการพระภาวนารัตนญาณ วิ.
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 21.57 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
179
แข่งขันกีฬา เทควันโด
(วันที่ 30 กันยายน 2562 01.09 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
180
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 26 กันยายน 2562 16.45 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
181
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีจิตอาสา
(วันที่ 26 กันยายน 2562 09.55 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
182
กิจกรรม "ปัทม์พินพัฒน์ธรรมปรีชา" มุฑิตาจิตแด่ครูเกษียณ
(วันที่ 18 กันยายน 2562 16.39 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
183
ร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา
(วันที่ 15 กันยายน 2562 22.20 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
184
ร่วมแข่งขันทักษะใน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 23.13 น./อ่าน 667)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรม ตักบาตรตวงบุญ
(วันที่ 04 กันยายน 2562 22.32 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
186
รับมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
187
รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 18.16 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
188
กิจกรรมบริจาคโลหิต
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 17.50 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
189
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี "SMT Contest"
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 17.25 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
190
รางวัลแข่งขันเทควันโดและกีฬาเทเบิลเทนนิส
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.05 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
191
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
192
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(วันที่ 10 สิงหาคม 2562 02.07 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
193
ถวาย พระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 12.57 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
194
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และ สัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 17.57 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
195
การอบรม เรื่อง การติดการพนันในเยาวชน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 17.44 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
196
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาด ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 21.41 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
197
ร่วมโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 22.42 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 22.39 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
199
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 11.02 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
200
ร่วมสวดมนต์พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 10.02 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 17.02 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
202
ชุมนุมอย.น้อย โรงเรียน.สารภีพิทยาคมร่วมจัดรายการและบันทึกเสียง
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.41 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
203
รางวัลให้แก่นักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บกพร่อง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.23 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
204
กิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 23.22 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรมเนื่องในวัน ทานาบาตะ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 18.19 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
206
กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันวันชาติสหรัฐอเมริกา
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.50 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
207
กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนชาวอเมริกัน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 07.45 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
208
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2562
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 11.04 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
209
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 11.04 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
210
การนิเทศบูรณาการ การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 23.57 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
211
กิจกรรมไหว้ผีเหมืองฝายพญาคำ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 14.17 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
212
เข้าร่วมโครงการอบรมข่วงรักษ์วัฒนธรรมล้านนา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 18.41 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
213
กิจกรรมวันสังคมศึกษาและวันสุนทรภู่
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 18.32 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
214
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 10.41 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
215
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 21.55 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
216
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 07.02 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
217
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 21.56 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
218
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 มิถุนายน 2562 21.46 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
219
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อสอบ O-net
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 23.03 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
220
พิธีอำลา ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 22.07 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
221
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และ คณะกรรมการศิษย์เก่า
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 23.19 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
222
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ร่วมอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 23.17 น./อ่าน 458)
ข่าวกิจกรรม
223
กิจกรรม ปฐมนิเทศครูใหม่
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 16.22 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
224
ศึกษาดูงานอย่างไม่เป็นทางการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 16.15 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
225
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 10.39 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
226
แนะนำครูสอนภาษาต่างประเทศท่านใหม่
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 16.42 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
227
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน"
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 12.20 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
228
แนะนำบุคลากรใหม่
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 15.38 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
229
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 10.00 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
230
รับมอบจักรยาน จากเหล่ากาชาตจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 09.54 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
231
รางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาดีเด่น
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 08.06 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
232
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสด
(วันที่ 06 พฤษภาคม 2562 17.49 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
233
สระเกล้า ดำหัว ครูบา-อาจารย์ 2562
(วันที่ 21 เมษายน 2562 16.54 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
234
พิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.12 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
235
ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสารภี
(วันที่ 17 เมษายน 2562 16.17 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
236
การรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 05 เมษายน 2562 10.07 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
237
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
(วันที่ 05 เมษายน 2562 09.50 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
238
ชนะเลิศการแข่งขันโฟล์คซองเพลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 เมษายน 2562 10.19 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
239
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 07.52 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
240
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับแผนพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 17.26 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
241
อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 17.26 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
242
พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 11 มีนาคม 2562 08.57 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
243
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาศสถาปนาโรงเรียน ครบ 40 ปี
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 10.51 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
244
พิธีแสดงความยินดี และกราบลาครู บูชาคุณ
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 10.35 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
245
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 มีนาคม 2562 09.42 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
246
กิจกรรมทัศนศึกษากองลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 04 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
247
กิจกรรมสวดมนต์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08.49 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
248
ประชุม "แนวทางการจัดการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพฯ"
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.28 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
249
แสดงความยินดีที่ได้สอบผ่านการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.27 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
250
เปิดบ้านวิชาการ "เปิดเฮือน เยือนสารภีพิทยาคม"
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 23.25 น./อ่าน 542)
ข่าวกิจกรรม
251
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 16.38 น./อ่าน 644)
ข่าวกิจกรรม
252
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 29 มกราคม 2562 22.08 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
253
รางวัล เด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 26 มกราคม 2562 22.57 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
254
วันครู ประจำปี 2562
(วันที่ 16 มกราคม 2562 13.11 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
255
กิจกรรมกีฬาและกีฑาสีภายใน "สารภีเกมส์"ประจำปี 2562
(วันที่ 15 มกราคม 2562 19.21 น./อ่าน 553)
ข่าวกิจกรรม
256
รางวัล ส่งเสริมการออมในโรงเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2562 13.15 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
257
โรงเรียนสารภีพิทยาคมร่วมจัดงานวันเด็กกับเทศบาลในอำเภอสารภี
(วันที่ 12 มกราคม 2562 23.33 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
258
ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
(วันที่ 07 มกราคม 2562 14.39 น./อ่าน 403)
ข่าวกิจกรรม
259
กิจกรรมปีใหม่
(วันที่ 04 มกราคม 2562 15.06 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
260
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2561 16.53 น./อ่าน 738)
ข่าวกิจกรรม
261
พิธีมอบเกี่ยรติบัตรให้กับนักเรียน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 16.14 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
262
กิจกรรมเนื่องใน วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 09.01 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
263
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 09.18 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
264
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
(วันที่ 02 ธันวาคม 2561 12.53 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
265
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันวชิราวุธ”
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 16.34 น./อ่าน 374)
ข่าวกิจกรรม
266
ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 11.54 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
267
พิธีต้อนรับผู้อำนวยการวุฒิไกร วรรณการ
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 14.53 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
268
ต้อนรับครูนาฏศิลป์คนใหม่
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 14.33 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
269
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 40 ปี
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 11.02 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
270
ตัวแทนนักเรียนผ่านเข้ารอบ (ต่อยอดนวัตกรรม)
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 19.12 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
271
ต้อนรับครูคณิตศาสตร์และครูสังคมศึกษาฯ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 19.03 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
272
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 11.27 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
273
กิจกรรมเนื่องในวันฮาโลวีน
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 11.04 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
274
พิธีพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 23 ตุลาคม 2561 20.48 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
275
พิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช
(วันที่ 23 ตุลาคม 2561 10.31 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
276
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 20 ตุลาคม 2561 23.03 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
277
การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล"
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 11.22 น./อ่าน 631)
ข่าวกิจกรรม
278
พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 20.18 น./อ่าน 612)
ข่าวกิจกรรม
279
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคค รัชการที่ 9
(วันที่ 13 ตุลาคม 2561 09.39 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
280
แข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
(วันที่ 08 ตุลาคม 2561 16.03 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
281
งานวิชาการ Symposium 2018
(วันที่ 29 กันยายน 2561 14.56 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
282
กิจกรรมมุฑิตาจิตผู้บริหาร และ ครูเกษียณ จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 21 กันยายน 2561 23.21 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
283
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ
(วันที่ 21 กันยายน 2561 09.35 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
284
งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 20 กันยายน 2561 15.20 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
285
นำเสนองาน รายวิชา ศรีสารภี "ลำไยหวาน"
(วันที่ 10 กันยายน 2561 17.19 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
286
การประชุมภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย
(วันที่ 07 กันยายน 2561 17.04 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
287
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 07 กันยายน 2561 17.02 น./อ่าน 450)
ข่าวกิจกรรม
288
มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันทักษะของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์
(วันที่ 07 กันยายน 2561 17.01 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
289
กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 22.28 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
290
ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 09.21 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
291
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 09.20 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
292
การแข่งขัน แขนกล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2561 09.18 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
293
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 19.34 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
294
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 12.02 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
295
มอบเกียรติบัตร จากการแข่งขันกิจกรรมอาเซียน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 10.05 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
296
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 09.03 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
297
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 17.44 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
298
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญมัธยมศึกษาปีที่1
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 17.03 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
299
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 17.28 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
300
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาเข้าสู่วัดต่าง ๆ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 22.33 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
301
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และเดินขบวนแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 17.48 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
302
รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 20.51 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
303
กิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Activity)
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 07.31 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
304
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 09.24 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
305
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 09.55 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
306
กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 10.02 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
307
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 13.38 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
308
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 18.53 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
309
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 12.33 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
310
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2561
(วันที่ 03 มิถุนายน 2561 13.21 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
311
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2561 08.32 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
312
ร่วมกิจกรรมแข่งขันบทสวดแผ่เมตตา แบบพื้นมืองเหนือ
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 10.25 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
313
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 12.31 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
314
ค่ายสะเต็ม (STEM) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 22.32 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
315
แนะนำบุคลากรใหม่ของโรงเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 17.39 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
316
กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศ
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 10.29 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
317
กิจกรรมรดน้ำดำหัวครู - อาจารย์ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561
(วันที่ 22 เมษายน 2561 12.57 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
318
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 16 เมษายน 2561 21.20 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
319
การพัฒนาวิชาชีพครูและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561 - 2563
(วันที่ 03 เมษายน 2561 16.43 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
320
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 01 เมษายน 2561 12.37 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
321
การอบรมการพัฒนาและการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 16.01 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
322
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 13.29 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
323
แนะแนวการศึกษา โอกาสการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของจีน
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 07.41 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
324
นำเสนอผลงานจากโครงงานตามหลักสูตรบูรณาการฐานท้องถิ่นศรีสารภี
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 17.54 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
325
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันมาฆบูชา
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 17.53 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
326
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 17.52 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
327
ค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 17.50 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
328
เปิดบ้านวิชาการ "สารภีเรียนรู้คู่ Star Stems"
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 17.10 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
329
ให้การต้อนรับ ดร.กมล รอดคล้าย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 11.12 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
330
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2561
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 19.12 น./อ่าน 505)
ข่าวกิจกรรม
331
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 12.02 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
332
รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 22.22 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
333
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล Super Leader
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 11.36 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
334
การประเมินกรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 17.17 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
335
พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศล และพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภณธรรมานุวัตร
(วันที่ 21 มกราคม 2561 18.19 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
336
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ
(วันที่ 20 มกราคม 2561 22.24 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
337
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร
(วันที่ 18 มกราคม 2561 17.11 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
338
ร่วมขบวนแห่ผ้าไตรฯ งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพฯ
(วันที่ 17 มกราคม 2561 15.33 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
339
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครอง-ครู ครั้งที่ 1
(วันที่ 16 มกราคม 2561 16.43 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
340
กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ.2561
(วันที่ 16 มกราคม 2561 13.32 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
341
ร่วมขบวนแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอสารภี
(วันที่ 15 มกราคม 2561 23.43 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
342
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 15 มกราคม 2561 23.42 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
343
รับทุนการศึกษา ณ วันแสงแก้วโพธิญาณ
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.29 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
344
ลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาและโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.24 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
345
กิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ วันคริสต์มาส และวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 08 มกราคม 2561 14.12 น./อ่าน 584)
ข่าวกิจกรรม
346
ร่วมกิจกรรม "ยางนาสารภี ศรีเชียงใหม่"
(วันที่ 05 มกราคม 2561 12.59 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
347
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 10.46 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
348
กีฬาและกีฑาสีภายใน ประจำปี 2560
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 14.31 น./อ่าน 596)
ข่าวกิจกรรม
349
กิจกรรม กีฬาและกรีฑาสีภายใน ประจำปี 2560
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 09.49 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
350
เข้ารับรางวัล ในโครงการคนดีศรีเชียงใหม่
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 14.49 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม
351
ยินดีต้อนรับครูพัชรินทร์ เหลืองทอง
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 05.30 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
352
พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา รัชกาลที่6 ปี2560
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 05.22 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
353
บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 04.50 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
354
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 06.28 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
355
ยินดีต้อนรับ ครูศรัญญา วงศ์อดิลักษณ์
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 03.26 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
356
ยินดีต้อนรับ ครูวาสนา ตั้งชัยสุริยะ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 03.27 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
357
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 06.19 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
358
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วันที่ 28 ตุลาคม 2560 11.02 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
359
จัดพิธีถวายพระราชกุศล
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 03.47 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
360
พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์
(วันที่ 26 ตุลาคม 2560 06.30 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
361
นิทรรศการในหลวง รัชการที่ 9
(วันที่ 25 ตุลาคม 2560 07.50 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
362
วันปิยะมหาราช ประจำปี2560
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 02.32 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
363
"จิตอาสาร้อยใจ ห่มผ้ายางนา สร้างเมืองสะอาด ตามศาสตร์พระราชา"
(วันที่ 16 ตุลาคม 2560 03.44 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
364
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 15.36 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
365
พิธีคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
(วันที่ 13 ตุลาคม 2560 01.46 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
366
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 07 ตุลาคม 2560 02.00 น./อ่าน 425)
ข่าวกิจกรรม
367
กิจกรรม "ธรรมะสัญจร"
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 02.43 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
368
การนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ด้วย หลักการ STAR STEMS
(วันที่ 30 กันยายน 2560 09.51 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
369
รางวัลรองชนะเลิศ DIVISION 3 ประเภท 7 คน ชาย
(วันที่ 29 กันยายน 2560 16.52 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
370
เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนักศึกษา
(วันที่ 29 กันยายน 2560 16.47 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
371
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน "STAR STEMS"
(วันที่ 27 กันยายน 2560 05.23 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
372
"Education beyond the Future SESAO 34 Academic Symposium 2017"
(วันที่ 23 กันยายน 2560 17.08 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
373
อำลา นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน นางสาว Songyu
(วันที่ 22 กันยายน 2560 02.04 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
374
งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 06.13 น./อ่าน 541)
ข่าวกิจกรรม
375
รองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันเต้นรีวิวประกอบเพลงจีน
(วันที่ 19 กันยายน 2560 12.33 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
376
เข้าร่วมการประกวด BEIDQM Award
(วันที่ 19 กันยายน 2560 12.18 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
377
โครงการครูช่างนอกห้อง
(วันที่ 13 กันยายน 2560 03.59 น./อ่าน 914)
ข่าวกิจกรรม
378
มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน Thailand STEM
(วันที่ 13 กันยายน 2560 03.47 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
379
รับการประเมินกระบวนการ PLC และ 15 จุดเน้น
(วันที่ 12 กันยายน 2560 02.20 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
380
ร่วมจัดนิทรรศการและส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงาน Thailand STEM
(วันที่ 05 กันยายน 2560 10.11 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
381
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสารภี
(วันที่ 04 กันยายน 2560 14.45 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
382
การอบรม การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 05.41 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
383
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 05.23 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
384
ขอนำส่งดอกไม้จันทร์
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 08.37 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
385
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 08.00 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
386
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 05.32 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
387
บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 23 สิงหาคม 2560 05.31 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
388
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 05.23 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
389
ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 03.11 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
390
พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 03.07 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
391
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 11 สิงหาคม 2560 05.29 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
392
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 10.40 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
393
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2560 17.08 น./อ่าน 679)
ข่าวกิจกรรม
394
อบรมโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 09.54 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
395
กิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 08.57 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
396
ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติในหลวง
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 10.23 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
397
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 17.10 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
398
โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 17.07 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
399
ต้อนรับบุคลากรจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 04.48 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
400
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 02.53 น./อ่าน 356)
ข่าวกิจกรรม
401
กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อก
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 03.40 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
402
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 12.02 น./อ่าน 609)
ข่าวกิจกรรม
403
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 10.26 น./อ่าน 481)
ข่าวกิจกรรม
404
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 03.39 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
405
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การพัฒนา นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 03.36 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
406
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 13.27 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
407
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 09.51 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
408
รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล มวลชนคัพ (สารภี)
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.33 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
409
งานไหว้ผีฝายพญาคำ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2560 02.30 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
410
กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.01 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
411
ต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน นางสาว Songyu
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 08.49 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
412
พิธีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน
(วันที่ 04 มิถุนายน 2560 22.04 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
413
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 09.47 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
414
ศึกษาดูงานการจัดการระบบดูแลนักเรียน
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 17.24 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
415
ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 17.33 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
416
กิจกรรมวันกตัญญู
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 22.37 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
417
แนะนำครูสอนภาษาญี่ปุ่นและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 16.44 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
418
ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 15.23 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
419
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงาน OBECQA
(วันที่ 30 เมษายน 2560 10.59 น./อ่าน 1019)
ข่าวกิจกรรม
420
รดน้ำดำหัว นายอำเภอสารภี
(วันที่ 19 เมษายน 2560 15.42 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
421
รดน้ำดำหัว อดีตผู้บริหารโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 19 เมษายน 2560 15.33 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
422
กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลต่าง ๆ
(วันที่ 19 เมษายน 2560 15.19 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
423
กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลต่าง ๆ
(วันที่ 19 เมษายน 2560 15.19 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
424
พิธีสระเกล้าดำหัว ผู้บริหารอาวุโส
(วันที่ 19 เมษายน 2560 08.41 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
425
กิจกรรม "ปิ๊กบ้านเฮาจาว สภพ. สระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์"
(วันที่ 16 เมษายน 2560 22.15 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
426
รับมอบตัวนักเรียน
(วันที่ 08 เมษายน 2560 15.47 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
427
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/2559
(วันที่ 02 เมษายน 2560 18.47 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
428
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(วันที่ 30 มีนาคม 2560 16.13 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
429
ประชุมคณะกรมการการศึกษา
(วันที่ 30 มีนาคม 2560 16.10 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
430
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครู
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 12.39 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
431
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(วันที่ 11 มีนาคม 2560 22.40 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
432
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2559
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 08.27 น./อ่าน 401)
ข่าวกิจกรรม
433
อำลาครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 08.24 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
434
อำลาครูอาสาสมัครชาวจีน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 09.05 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
435
บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 15.52 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
436
กิจกรรมตามโครงการบริหารศูนย์ปรองดองและสมานฉันท์
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 17.25 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
437
งานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2559
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 15.43 น./อ่าน 488)
ข่าวกิจกรรม
438
กิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครชาวต่างชาติจากมูลนิธิสัมผัสใจเชียงใหม่
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 16.59 น./อ่าน 1145)
ข่าวกิจกรรม
439
ครูได้รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ
(วันที่ 31 มกราคม 2560 15.04 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
440
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
441
ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาติ
(วันที่ 30 มกราคม 2560 11.28 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
442
พิธีบำเพ็ญสตมวาร (ครบ 100) บำเพ็ญพระราชกุศล
(วันที่ 20 มกราคม 2560 16.39 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
443
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
(วันที่ 19 มกราคม 2560 09.48 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
444
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์
(วันที่ 19 มกราคม 2560 09.34 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
445
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560
(วันที่ 15 มกราคม 2560 00.04 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
446
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 มกราคม 2560 13.48 น./อ่าน 449)
ข่าวกิจกรรม
447
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 มกราคม 2560 17.56 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม
448
การจัดทำ MOU และข้อตกลงพัฒนาบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.27 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
449
พิธีประดับบ่า เข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.25 น./อ่าน 472)
ข่าวกิจกรรม
450
รับทุนการศึกษา ณ วันแสงแก้วโพธิญาณ
(วันที่ 11 มกราคม 2560 13.22 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
451
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดPreO-NET
(วันที่ 05 มกราคม 2560 10.06 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
452
ยินดีต้อนรับครูรายวิชาสังคมศึกษาฯ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2559 10.13 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
453
พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 15.22 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
454
กิจกรรม "โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี"
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 22.58 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
455
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 22.56 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
456
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 17.59 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
457
แข่งทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 17.57 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
458
ร่วมพิธีภวายการต้อนรับ พระราชาคณะชั้นสามัญ "พระมงคลสิริ"
(วันที่ 08 ธันวาคม 2559 16.04 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
459
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าพบองค์กรในอำเภอสารภี
(วันที่ 08 ธันวาคม 2559 15.46 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
460
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 05 ธันวาคม 2559 08.57 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
461
กิจกรรมวันเอดส์โลก
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 12.33 น./อ่าน 492)
ข่าวกิจกรรม
462
พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา รัชกาลที่6
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 12.32 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
463
ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 12.31 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
464
พิธีจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชการที่9
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 12.27 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
465
พิธีจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชการที่9
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 22.10 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
466
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 16.20 น./อ่าน 1061)
ข่าวกิจกรรม
467
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด อำเภอสารภี ประจำปี 2559
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 17.40 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
468
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 14.43 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
469
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 16.44 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
470
บริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 10.36 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
471
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.46 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
472
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 10.44 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
473
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 17.39 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
474
ประเพณีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2559
(วันที่ 16 เมษายน 2559 22.42 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
475
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 03 เมษายน 2559 11.41 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
476
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 เมษายน 2559 20.13 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
477
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 12.59 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
478
แสดงความยินดีที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโควต้าให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 08.31 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
479
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 17.32 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
480
เปิดบ้านวิชาการ "เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การเรียนรู้ฐานท้องถิ่น"
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 16.08 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
481
ค่ายพักแรม ของลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559 09.09 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
482
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดี ศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2558
(วันที่ 25 มกราคม 2559 13.31 น./อ่าน 709)
ข่าวกิจกรรม
483
ค่ายดาราศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 21 มกราคม 2559 11.14 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
484
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2559
(วันที่ 16 มกราคม 2559 16.11 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
485
รับทุนการศึกษาจาก ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต
(วันที่ 12 มกราคม 2559 11.01 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
486
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2559 17.31 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
487
กิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 31 ธันวาคม 2558 12.47 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม
488
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 11.15 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
489
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 13.05 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
490
แข่งขันทักษะประกวดประดิษฐ์กระทง ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ระดับม.ปลาย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 19.02 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
491
บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 12.24 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
492
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า วันคล้ายวัน สวรรคต ขององค์รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 12.22 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
493
พิธีมอบรางวัลรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 09.51 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
494
มอบรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร และ 3,000 เมตร
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558 18.51 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
495
รับมอบรางวัลอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลต้นใหญ่ ครั้งที่ 2
(วันที่ 28 ตุลาคม 2558 11.22 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
496
วันปิยมหาราช ประจำปี 2558
(วันที่ 23 ตุลาคม 2558 09.47 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
497
กิจกรรม เดิน-วิ่ง สารภีพิทยาคมมุฑิตาจิต ครั้งที่ 1
(วันที่ 30 กันยายน 2558 14.11 น./อ่าน 508)
ข่าวกิจกรรม
498
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 17 กันยายน 2558 10.34 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
499
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มดอยสัพพัญญู
(วันที่ 14 กันยายน 2558 22.50 น./อ่าน 981)
ข่าวกิจกรรม
500
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน วิ่ง 3,000 เมตร
(วันที่ 14 กันยายน 2558 22.49 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
501
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน จากต้นสังกัด
(วันที่ 02 กันยายน 2558 09.30 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
502
กิจกรรม "ตักบาตรตวงบุญ" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 28 สิงหาคม 2558 11.36 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
503
รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
(วันที่ 25 สิงหาคม 2558 18.22 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
504
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558
(วันที่ 12 สิงหาคม 2558 15.02 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
505
กิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 17.43 น./อ่าน 880)
ข่าวกิจกรรม
506
วันภาษาไทย ประจำปี 2558
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 16.17 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
507
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันจรวดน้ำ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 17.39 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
508
กิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 16.57 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
509
กิจกรรมวันทานาบาตะ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 16.55 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
510
กิจกรรม 1 วัน 1 ภาษา 1 วัฒนธรรม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 16.52 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
511
กิจกรรมค่ายภาษาไทยประจำปี2558
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 22.12 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
512
ประชุม คณะกรรมการ บริหารสภาพัฒนาการศึกษา อำเภอสารภี
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 22.09 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
513
กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 22.05 น./อ่าน 1410)
ข่าวกิจกรรม
514
พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 12.39 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
515
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาประเทศเกาหลีใต้
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 12.33 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
516
รางวัลชนะเลิศ การแข่งกีฬาฟุตซอล
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 18.49 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
517
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลกของอำเภอสารภี
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 13.57 น./อ่าน 537)
ข่าวกิจกรรม
518
เข้าร่วมจัดทำบูธเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 13.53 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
519
ประกวดการเต้นในเวทีสำหรับวัยรุ่น คิดดี ทำดีต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 08.56 น./อ่าน 426)
ข่าวกิจกรรม
520
แสดงความยินดีกับ นางสาวพรจรัส แย้มประเสริฐ
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 15.31 น./อ่าน 433)
ข่าวกิจกรรม
521
อบรม โครงการผู้นำนักเรียนรุ่นใหม่ โตไปไม่อ้วน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 15.28 น./อ่าน 450)
ข่าวกิจกรรม
522
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่
(วันที่ 23 มิถุนายน 2558 15.21 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
523
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 21 มิถุนายน 2558 12.36 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
524
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 18 มิถุนายน 2558 11.32 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
525
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 17.28 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
526
ประกวดการทำพานไหว้ครู ประจำปี 2558
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 18.28 น./อ่าน 778)
ข่าวกิจกรรม
527
ต้อนรับนางสาว หลี่ ชิง หัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศจีน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2558 18.26 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
528
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 11.26 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม
529
รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมนำเสนอผลงาน ตามโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ"
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 11.24 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
530
บริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอสารภี ปี 2558
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 11.21 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
531
การสอบธรรมะ จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 10.11 น./อ่าน 656)
ข่าวกิจกรรม
532
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 14.05 น./อ่าน 542)
ข่าวกิจกรรม
533
ประกวดประดิษฐ์กระทงการฝีมือ ประจำปี 2557
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557 17.27 น./อ่าน 2438)
ข่าวกิจกรรม
534
กิจกรรมอบรมความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557 15.56 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
535
มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2557 15.52 น./อ่าน 438)
ข่าวกิจกรรม
536
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 12.28 น./อ่าน 377)
ข่าวกิจกรรม
537
การประกวดกระทงใบตอง 2557
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 12.24 น./อ่าน 2350)
ข่าวกิจกรรม
538
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 12.17 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
539
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ภายใต้กิจกรรมการประกวดสื่อวีดีทัศน์
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 12.14 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
540
มอบรางวัลให้กับนักเรียนในโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 11.45 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
541
ธนาคารออมสิน สาขา สารภี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2557 11.43 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
542
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าเนื่องในงาน ปอยหลวง ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
(วันที่ 27 ตุลาคม 2557 14.11 น./อ่าน 808)
ข่าวกิจกรรม
543
วันปิยะมหาราช ประจำปี 2557
(วันที่ 23 ตุลาคม 2557 16.02 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
544
การมอบทุนการศึกษาและต้อนรับคณะสามเณรธุดงค์ จำนวน 103 รูป
(วันที่ 23 ตุลาคม 2557 15.58 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
545
งานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ
(วันที่ 20 ตุลาคม 2557 09.12 น./อ่าน 1785)
ข่าวกิจกรรม
546
ประเมิน โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(วันที่ 04 กันยายน 2557 15.09 น./อ่าน 1820)
ข่าวกิจกรรม
547
แข่งขันทักษะในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ในระดับกลุ่มดอยสัพภัญญู
(วันที่ 02 กันยายน 2557 17.33 น./อ่าน 688)
ข่าวกิจกรรม
548
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 31 สิงหาคม 2557 18.46 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
549
กิจกรรมตามโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบ เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนระดับอำเภอ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2557 21.32 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
550
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านทันตสุขภาพและการตรวจสุขภาพฟัน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 21.56 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
551
บริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอสารภี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2557 21.53 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
552
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
(วันที่ 26 สิงหาคม 2557 16.51 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
553
ทัศนศึกษางาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557”
(วันที่ 25 สิงหาคม 2557 17.53 น./อ่าน 1404)
ข่าวกิจกรรม
554
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ (บังคับมือ)
(วันที่ 23 สิงหาคม 2557 19.43 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
555
พิธีมอบเกียรติบัตร ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
(วันที่ 23 สิงหาคม 2557 19.39 น./อ่าน 951)
ข่าวกิจกรรม
556
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2/2557
(วันที่ 23 สิงหาคม 2557 19.35 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
557
กิจกรรมตักบาตรตวงบุญ ระดับชั้น ม.ต้น
(วันที่ 20 สิงหาคม 2557 09.58 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
558
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 19.52 น./อ่าน 1488)
ข่าวกิจกรรม
559
ต้อนรับคณะนิเทศติดตาม การจัดทำโครงการร่างองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 19.48 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
560
วันแม่แห่งชาติ 2557 อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 12 สิงหาคม 2557 10.37 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
561
วันแม่แห่งชาติ 2557
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 16.41 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
562
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2557
(วันที่ 08 สิงหาคม 2557 16.36 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
563
อบรมวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่เหมาะสมกับวัยใส
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 23.30 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
564
ขอแสดงความยินดีนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาเชียงใหม่ปีการศ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2557 23.27 น./อ่าน 788)
ข่าวกิจกรรม
565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนร่วมสู่การเรียนรวม"
(วันที่ 04 สิงหาคม 2557 17.55 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
566
ค่ายกิจกรรมคณิตศาสตร์ ปี 2557
(วันที่ 03 สิงหาคม 2557 17.49 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
567
พิธีมอบทุนการศึกษา "ศิษย์เก่ามัธยมสารภี" ประจำปี 2557
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 15.16 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
568
ภาพกิจกรรมการแข่งขัน OBEC YOUTH STREET BASKETBALL 2014 Inspired by ThaiPBS
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 15.10 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
569
ภาพกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลพลาสติก นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนต์คัพ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 15.02 น./อ่าน 1679)
ข่าวกิจกรรม
570
กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 19.23 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
571
ประเมินโครงการอนามัยการเจริญพันธุ์โรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 19.21 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
572
ประชุมผู้ปกครอง GSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 19.17 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
573
พิธีแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 18.50 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
574
สภานักเรียนจัดกิจกรรมทำฝ่ายแม้ว และ ปลูกต้นไม้
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 18.46 น./อ่าน 972)
ข่าวกิจกรรม
575
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณ วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 17.45 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
576
การอบรมภาษีน่ารู้ กับกรมสรรพากร
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 12.06 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
577
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 12.02 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
578
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปี2557
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 11.56 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
579
เข้าร่วมแข่งขันดนตรี วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 10.21 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
580
กิจกรรม "สุนทรภูรำลึก" ประจำปี 2557
(วันที่ 24 มิถุนายน 2557 10.54 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
581
การอบรมโครงการ พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2557 12.05 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
582
ประชาสัมพันธ์การป้องกันยุงลายในโรงเรียนและที่บ้าน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2557 12.01 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
583
ค่ายคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 15 มิถุนายน 2557 17.41 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
584
ค่ายคุณธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 14 มิถุนายน 2557 22.51 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
585
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 12 มิถุนายน 2557 17.18 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม