ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านตอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านตองจัด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.49 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านตองจัด "กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน"
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.44 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.38 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
4
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ สู่โรงเรียนบ้านตอง
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.35 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านตองจัด "กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่"
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.31 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านตองเข้าร่วม การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนแม่จริม
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.26 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
7
รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอ โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.16 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านตองร่วม ทดสอบระบบวัดความสนใจในอาชีพ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.10 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านตองได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 12.03 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านตองเข้าร่วม การแข่งขันกีฑานักเรียน“น่าน 1 เกมส์”
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.56 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านตองเข้าร่วม
(วันที่ 20 เมษายน 2564 11.47 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนบ้านตองขอขอบคุณ นมดัชมิลล์
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.57 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านตองจัด “กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.52 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
14
นักเรียนโรงเรียนบ้านตองรับเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.49 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนบ้านตองได้รับการตรวจเยี่ยม “โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.45 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนบ้านตองจัด “กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์หรรษา”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.41 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านตองได้รับรางวัลระดับเงิน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.33 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมอบรม “การปลูกผักปลอดภัยใต้มาตราฐาน GAP”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.30 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมค่ายภาษาไทย “ฟูมฟักอนุรักษ์ภาษาเกิด”
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.27 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนบ้านตอง ได้รับการนิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.24 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
21
รับเกียรติบัตรจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.17 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนบ้านตอง ได้รับเงินสมทบอาหารกลางวันจากผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.14 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
23
การอบรมพัฒนาครู เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.10 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2020
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.07 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 11.03 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมรับเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม จากมูลนิธิแสงพุทธธรรม
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.57 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
27
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จากมูลนิธิกระจกเงา
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.53 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมรับอุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม และเสื้อกันหนาวจากผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 16 มีนาคม 2564 10.38 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนบ้านตอง รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.39 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรมการใช้สื่อและอุปกรณ์ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.22 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
31
การแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.12 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 11.01 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
33
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 ธันวาคม 2563 10.53 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
34
ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลเพื่อน้องโรงเรียนบ้านตอง
(วันที่ 10 ธันวาคม 2563 14.47 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านตองประจำปี 2563
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.57 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
36
ผลการสอบระดับชาติชั้น ป.3(NT) โรงเรียนบ้านตองที่มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ทำได้ถึง 9.37%
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 11.46 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
37
ช่องทางเข้าเรียนออนไลน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 11.45 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
38
นักเรียน ป.1 สอบวัดผลระดับชาติ RT(Reading Test) มีพัฒนาการสูงขึ้น 21.69%
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.49 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
39
ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่จริมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 15.35 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
40
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้ในการตัดผมให้กับนักเรียน
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 09.38 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
41
โรงเรียนบ้านตองจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 14.41 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
42
นักเรียนโรงเรียนบ้านตองชั้น ป.1 สอบ RT มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น 21.69%
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.30 น./อ่าน 569)
ข่าวกิจกรรม
43
ร่วมฝึกทักษะอาชีพกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.20 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนบ้านตองได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์จาก บ.ทรู ครอปเรชั่น
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 14.06 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมถนนสะอาดปราศจากขยะ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.29 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
46
กาดละอ่อนน่าน ปีที่ 3
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 08.38 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมเดินทางไกล
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 08.30 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม