ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.43 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬานักเรียน "เกาะลอยเกมส์" 2562 22- 23 สิงหาคม 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาตครั้งที่ 1
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.53 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.42 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
5
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.26 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
6
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 11.49 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม