ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านชะอวด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
คุณนิติ รุ่งเรืองผล ร้านสติ๊กเกอร์ชะอวด มอบไวนิลมาตรการป้องกันโควิด-19
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป Lantiv Timetabler
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 14.33 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
3
สอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 17.23 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 มิ.ย. 64
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 17.20 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงพยาบาลชะอวดเยี่ยมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม 1/2564
(วันที่ 02 มิถุนายน 2564 16.57 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
6
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1/2564 จาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 21.09 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
7
ครูปิยลักษณ์ ขุนทอง เข้าร่วมอบรมวิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 20.42 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
8
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 14.08 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
9
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ 07 เมษายน 2564 16.18 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
10
รายงานตัว&มอบตัวนักเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 04 เมษายน 2564 10.21 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
11
มอบเกียรติบัตรสอบแข่งขันวัดความรู้ "คนเก่ง คนดี ศรี ช.อ." 3/2563
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 17.00 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 30 มี.ค. 2564
(วันที่ 30 มีนาคม 2564 16.58 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
13
รองพนัส ภิรมย์รักษ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันครู ประจำปี 2564
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 08.10 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
14
ครูชับ เข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 08.09 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
15
ครูสุภาพร ครูปรีดา ครูเบ็ญจวัน ครูอัจฉรา และครูวิกาวี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 08.06 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
16
ครูรัชนก บุญทองแก้ว ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 08.04 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
17
รองพนัส ครูฐิติมน และครูปิยลักษณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 08.02 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
18
เดินทางไปส่งคุณครูกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรัก
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 08.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
19
รองบัณฑิตและคุณครูอรุณ เข้าร่วมการจัดตั้งงบประมาณการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2563 07.59 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
20
ทำความสะอาดโรงเรียนหลังน้ำท่วม 6 ธ.ค. 63
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 08.47 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
21
พิธีอัญเชิญรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 08.46 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
22
ผู้แทนสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
(วันที่ 07 ธันวาคม 2563 08.43 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
23
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 14.53 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
24
ต้อนรับคุณครูกาญจนา ไข่คงรอด สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 16.01 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
25
ต้อนรับคุณครูหทัย ตันติวิทย์ สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.31 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
26
ชื่นชมในการทำความดีของ ด.ญ.อภัสรา ศรีวารินทร์ นักเรียนชั้น ป.4/3
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.24 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
27
บริการเคลือบฟลูออไรด์วานิชให้แก่นักเรียนอนุบาล
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 08.21 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
28
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน (รองบัณฑิต, รองพนัส,รองธีรนันท์)
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 19.10 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
29
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 1/2563 รอบที่ 3
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 20.53 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 11.02 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
31
มอบทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข 1/2563 รอบที่ 2
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 08.05 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
32
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 12.03 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
33
ชมรมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านการรำมโนราห์ ร่วมแสดงในงานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด ประจำปี 2563
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 10.33 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
34
นักเรียนและครู รับรางวัลในกิจกรรมเพลงร้องเรือ งานประเพณีลากพระอำเภอชะอวด ประจำปี 2563
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.45 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
35
สอบ TEDET ประจำปี 2563 สนามสอบโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 12.40 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
36
การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2563 ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาชะอวด 1
(วันที่ 22 กันยายน 2563 09.19 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
37
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
(วันที่ 10 กันยายน 2563 10.28 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
38
ครูอรุณ และครูลักขณา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชา
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 20.48 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
39
ประชุมครูและบุคลากร กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาชะอวด1 (29 ส.ค.63)
(วันที่ 29 สิงหาคม 2563 20.23 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
40
คุณครูอรุณ หนูดำ และคุณครูวงศ์ธวัช สงเทพ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 22.46 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
41
อบรมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.28 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
42
คุณครูสันติภาพ พุทธิเนตร เข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกฝังวิธีคิดเเยกเเยะผลประโยชน์ส่วนต
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.27 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
43
โรงพยาบาลชะอวดมาตรวจสุขภาพแก่นักเรียน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.26 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
44
สายชั้น ป.1 จัดกิจกรรม ออมไว้ได้กำไรชีวิต ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
45
คุณครูเบ็ญจวัน ณ นคร และคุณครูอุสมาน มือลี ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ APDSIR MODE
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
46
สายชั้น ป.4 จัดกิจกรรม ออมไว้ได้กำไรชีวิต ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.21 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
47
ครูสุภาพร,ครูปรีดา และครูจินตพร ประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ APDSIR MODEL
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.19 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
48
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
49
ยินดีต้อนรับคุณครูปรางทิพย์ พรหมปลอด สู่โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
50
ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
51
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ พร้อมด้วยศิษย์เก่า และคณะ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 19 เคร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
52
รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 เครื่อง
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
53
แนะนำนักศึกษาฝึกสอนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
54
วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
55
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.5 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 09.23 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
56
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.4 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.16 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
57
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.3 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.41 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
58
เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.2 ติดตามการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.10 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
59
กิ่งกาชาดอำเภอชะอวดมอบหน้ากากผ้าให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 14.00 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
60
เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ติดตามการเรียนผ่าน DLTV
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.51 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
61
เยี่ยมบ้านนักเรียนปฐมวัย
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.45 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
62
มอบทุนตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 13.24 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
63
มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 11.18 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
64
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 10.46 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
65
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 33 ทุน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 10.46 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
66
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย IQA
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 09.55 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
67
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 14.01 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
68
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.47 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
69
การประเมินโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.43 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
70
ระบบดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 13.40 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
71
สนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.54 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.50 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
73
วิทยาการคำนวณสู่ห้องเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.47 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
74
อบรมครูวิทย์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 10.34 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
75
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 1/2562
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 14.38 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
76
ปฏิบัติการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ น้อมเกล้าถวายองค์ราชันย์
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.22 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
77
Boot Camp Cohort 1 @NST3
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.08 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
78
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 13.01 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
79
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 11.29 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
80
Southern EP/MEP Open House 2019
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 09.27 น./อ่าน 900)
ข่าวกิจกรรม
81
โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี มีความสุข ด้านการแปรงฟัน
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 08.19 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 ตุลาคม 2562 08.10 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
83
สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจเยี่ยม อาคารเกียรติคุณ
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.57 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
84
กีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.29 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
85
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
86
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 14.08 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
87
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 มอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ นายปรีชา ทองรักษ์ ช่างปูน 3
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.57 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.52 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
89
โรงพยาบาลชะอวด ตรวจสุขภาพนักเรียน 2562
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.16 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
90
ประกวดเพลงบอกเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
91
ประกวดเพลงบอกเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
92
โครงการ “เยี่ยมให้กำลังใจครู รับรู้ปัญหา ร่วมพัฒนาคุณภาพ”
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 09.28 น./อ่าน 727)
ข่าวกิจกรรม
93
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 09.01 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
94
กิจกรรมการอบรมหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ตามโครงการเด็กชะอวดปลอดภัยไม่จมน้ำ ปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.32 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
95
กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.18 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
96
ร่วมงานวิชาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.10 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมรวมพลังต้านภัยยาเสพติดและร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 08.04 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
98
อบรม อย.น้อย รอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 07.59 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
99
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การรำมโนราห์)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 07.49 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
100
ผู้บริหารและคุณครูMEP ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในโครงการ English Program / Mini English Pro
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 21.45 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
101
พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านชะอวด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.41 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการนำภูมิปัญญาแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน 2562
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.34 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
103
ครูปฐมวัยหลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 15.26 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
104
พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และ มีการทอดผ้าป่าสามัคคี
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.27 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
105
ครูฐิติมน ครูเกสรี ร่วมประชุมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2562
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 10.20 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
106
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 19.28 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
107
พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิพระครูปิยนุเคราะห์” ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 18.26 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
108
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.29 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
109
ครูชัย เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโล
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.33 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
110
ผอ.อำพล ประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
111
แนะนำครูใหม่ในกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 07.55 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
112
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 07.48 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
113
นักเรียนรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลตามโครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่งโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 24 มกราคม 2562 14.02 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
114
พิธีเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 24 มกราคม 2562 13.36 น./อ่าน 520)
ข่าวกิจกรรม
115
ประมวลภาพ วันครู อำเภอชะอวด ประจำปี 2562
(วันที่ 16 มกราคม 2562 23.57 น./อ่าน 633)
ข่าวกิจกรรม
116
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ร.9
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.42 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.39 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
118
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องจำนวนนักเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.36 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
119
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
120
พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 11.52 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
121
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 09.03 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
122
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.39 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
123
เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.30 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
124
เปิดอาคารเรียนใหม่+ต้อนรับ พลเรือตรีอาภากร อยู่คงแก้ว
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 12.12 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
125
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
126
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.30 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
127
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.28 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.25 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
129
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.10
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.23 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
130
โรงเรียนบ้านชะอวด รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.20 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
131
กีฬาอำเภอชะอวด ดอกจูดเกมส์ 2561
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.06 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
132
โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.04 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
133
ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2561 ของชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอชะอวด
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 09.00 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
134
งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.57 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
135
MEP Market
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.49 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
136
โครงการ Saving For Field Trip
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 08.40 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
137
กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 16.10 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
138
พิธีเปิดงานประเพณี ดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 21.35 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
139
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่1/2561
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 08.53 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.56 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
141
รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก2018
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 14.44 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
142
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.48 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
143
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 13.45 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
144
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 12.57 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
145
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกิจกรรม นักข่าวน้อย รุ่นที่ 2
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
146
รายงานตัวนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.24 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
147
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2560
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.10 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
148
การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.54 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
149
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.33 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
150
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.23 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
151
กีฬาสามสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ร.ร.บ้านชะอวด, ร.ร.ชะอวด, ร.ร.ชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.13 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
152
ยินดีต้อนรับ นายเศรษฐ์สิริ ปานสงค์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 14.03 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
153
อบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย จัดโดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.48 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
154
กิจกรรมวันสำคัญ เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
155
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.26 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
156
ต้อนรับ คุณครูศรุตา รักน้อย สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 13.08 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 12.57 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
158
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร เข้าให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในชั้น ม.1
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.35 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
159
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 มีนาคม 2561 10.25 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
160
ต้อนรับ คุณครูเบ็ญจวัน ณ นคร สู่...โรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 10.08 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
161
มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด
(วันที่ 05 มีนาคม 2561 10.02 น./อ่าน 405)
ข่าวกิจกรรม
162
สภ.ชะอวด ให้ความรู้เรื่องจราจรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชะอวด
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 10.08 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
163
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12.47 น./อ่าน 2164)
ข่าวกิจกรรม
164
เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 12.22 น./อ่าน 542)
ข่าวกิจกรรม
165
พิธีเปิดโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนและชุมชน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
166
งานสืบสานวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค ณ ศาลาร้อยปี วัดพระบรมหาธาตุวรมหาวิหาร
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 09.48 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
167
ผอ.อำพล มอบของที่ระลึกแก่คุณครูวริสรา ตำปาน เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งใหม่ที่ ร.ร.วัดบ่อโพง
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.29 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
168
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องพยาบาล
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
169
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 บี เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานก่อสร้างโรงฝึกงาน (อาคารอเนกประสงค์)
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13.54 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
170
มอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 13.29 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
171
บรรยายพิเศษ สร้างคน สร้างชาติ เด็กไทยยุค 4.0 จากโรงเรียนมัธยมยานากาวา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.45 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
172
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.35 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
173
ประชุมปฏิบัติการ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.29 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
174
การสอบวัดความรู้ยุวชนคนเก่งโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่ 5/2560
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 08.19 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
175
อบรมสุขอนามัยนักเรียน
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.28 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
176
วันวิชาการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.18 น./อ่าน 624)
ข่าวกิจกรรม
177
Conference การบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
(วันที่ 24 มกราคม 2561 09.10 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
178
วันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.52 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
179
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.17 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
180
กิจกรรม Happy Childrens Day @MEP_BCU
(วันที่ 17 มกราคม 2561 14.02 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
181
โรงเรียนชะอวด แนะแนวการศึกษาต่อ ม.1
(วันที่ 17 มกราคม 2561 13.24 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
182
ประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.15 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
183
ต้อนรับ ครูกิตติศักดิ์ ครูลักขณา ครูเบญญาภา ครูอัจฉรา
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.05 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
184
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 12.36 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
185
Christmas @MEP Bancha-uat School 2017
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 09.27 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
186
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน พื้นที่ประสบอุทกภัย อำเภอชะอวด
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 06.30 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
187
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงณิฌา ท้าวสกุล คว้าที่1 ในการคัดเลือกตัวแทนภาค 4 เทควันโด
(วันที่ 11 ธันวาคม 2560 09.13 น./อ่าน 633)
ข่าวกิจกรรม
188
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอชะอวด
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 06.14 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
189
เดินทางส่ง คุณครูสุวิมล พรหมมะ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านอ้ายเลา
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 15.52 น./อ่าน 449)
ข่าวกิจกรรม
190
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน MEP ภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 03.27 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
191
วันวชิราวุธ ประจำปี 2560
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 05.18 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
192
การประชุม การจัดกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2560
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 03.49 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
193
ต้อนรับคุณครูปรีดา คงแก้ว และคุณครูวิชัย พงศ์พฤกษธาตุ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 05.40 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
194
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งรับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันมูลนิธิรำลึก
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 07.18 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
195
การประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 06.00 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
196
สำนักงาน กศน.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 09.10 น./อ่าน 428)
ข่าวกิจกรรม
197
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 07.31 น./อ่าน 515)
ข่าวกิจกรรม
198
ประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 ของ สพป.นศ.3
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 01.57 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
199
ผอ.อำพล เพ็ญตระการ และคุณครูนคมน์ คงดี ร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 01.34 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
200
ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านทุ่งใครเนื่อง ในโอกาสเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 01.33 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
201
สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 00.59 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
202
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9
(วันที่ 27 ตุลาคม 2560 03.55 น./อ่าน 752)
ข่าวกิจกรรม
203
ต้อนรับสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330
(วันที่ 24 ตุลาคม 2560 09.49 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
204
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
(วันที่ 23 ตุลาคม 2560 03.38 น./อ่าน 427)
ข่าวกิจกรรม
205
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
(วันที่ 29 กันยายน 2560 03.06 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
206
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (อาคารเกียรติคุณ)
(วันที่ 29 กันยายน 2560 02.23 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
207
ร.ร.บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ศึกษาดูงาน หลักสูตร Mini English Program : MEP ร.ร.บ้านชะอวด
(วันที่ 12 กันยายน 2560 03.20 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
208
งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กันยายน 2560 02.01 น./อ่าน 1103)
ข่าวกิจกรรม
209
พิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9
(วันที่ 03 กันยายน 2560 03.49 น./อ่าน 537)
ข่าวกิจกรรม
210
มอบเกียรติบัตร การสอบวัดความรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
(วันที่ 30 สิงหาคม 2560 01.19 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
211
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง แข่งขันทักษะทางวิชาการ Southern Region EP/MEP Open House 2017 และกา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 05.29 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
212
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 22 สิงหาคม 2560 02.48 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
213
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นักเรียนชั้นปฐมวัย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 16.02 น./อ่าน 341)
ข่าวกิจกรรม
214
ค่ายภาษาอังกฤษ Teacher Training Motivating & Creating Students’ Positive Attitude toward English
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.57 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
215
คณะครูนักเรียนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 15.07 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม