ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6
(วันที่ 09 เมษายน 2564 16.14 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 14.25 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 14.31 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
4
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม 13 เข้าติดตาม และตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 12.29 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
5
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม 13 เข้าเยี่ยมระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ชองโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 12.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
6
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2563 09.45 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเปิดบ้านนวัตกรรม อาชีพสร้างสรรค์ และการศึกษา Online
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 15.53 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
8
เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
(วันที่ 17 มกราคม 2563 14.19 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
9
ทำบุญตักบาตร 2 มกราคม 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.44 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมจิตปัญญา ในเช้าของทุกวัน
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.39 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.28 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเข้าค่ายการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.14 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเปิดบ้าน CBL ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14.07 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 13.56 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 13.31 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 16.37 น./อ่าน 2198)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2559
(วันที่ 14 ธันวาคม 2559 15.49 น./อ่าน 1221)
ข่าวกิจกรรม
18
คณะศึกษาดูงานจากบั้นพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยะลา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2559 15.02 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม