ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.22 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
2
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนบ้านหารเทา(จรุงราษฎร์ดำเนิน)จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.32 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
4
เจ้าหน้าที่ทันตกรรม โรงพยาบาลปากพะยูนให้ความรู้นักเรียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.13 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
5
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 22.57 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
6
กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ "หารเทาเกมส์"
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 00.31 น./อ่าน 486)
ข่าวกิจกรรม