ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเชิงเลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 16.25 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนวัดเชิงเลน ขอแจ้งประกาศ แนวทางปฏิบัติในระหว่างการขยายเวลา ปิดภาคเรียน
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2564 11.15 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2
(วันที่ 08 เมษายน 2564 15.25 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 15.22 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แจ้งเปิดเรียนหลังจากที่ได้ปิดทำหารเรียนการสอน ตามประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
(วันที่ 29 มกราคม 2564 13.10 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 16.18 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.51 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 11.37 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.11 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนวัดเชิงเลนจัดแสดงผลงานความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมระดับเพชรต้นแบบเทิศไท้องค์ราชัน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.06 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 13.31 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 10.10 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.58 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.52 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 15.50 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 19.42 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 10.13 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 20.09 น./อ่าน 391)
ข่าวประชาสัมพันธ์