ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนธัญบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศ
(วันที่ 02 มีนาคม 2560 12.32 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สรุปใช้งบ 59
(วันที่ 24 มกราคม 2560 09.46 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59
(วันที่ 24 มกราคม 2560 08.34 น./อ่าน 216)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
O-Net 58
(วันที่ 23 มกราคม 2560 10.40 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.54 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 60
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.51 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.49 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
จำนวนบุคลากร
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.46 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 08 กันยายน 2559 10.09 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 59-62
(วันที่ 08 กันยายน 2559 10.04 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 – 2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 13.20 น./อ่าน 4753)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
แผนกลยุทธ์
(วันที่ 18 กันยายน 2556 12.03 น./อ่าน 865)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การศึกษาไทยดิ่งเหว ไล่หลังกัมพูชาและเวียดนาม
(วันที่ 06 กันยายน 2556 08.05 น./อ่าน 286)
ข่าวประชาสัมพันธ์