ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมประกวดการเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” ของสำนักส่งเสริมและฝึก
(วันที่ 28 เมษายน 2563 23.31 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แจ้งประกาศฟังผลการเรียนวันที่ 31 มีนาคม 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 22.48 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ย้ายโรงเรียนธนาคาร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.54 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู ที่ต้องการสมัครสมาชิกสหกรณ์
(วันที่ 22 มิถุนายน 2561 14.52 น./อ่าน 842)
ข่าวประชาสัมพันธ์