ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอเชิญร่วมงานฌาปณกิจศพ นายประเสริฐ เย็นสม ช่างไฟฟ้า 3 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 09.09 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2560 13.41 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
จัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู แบบกรมสามัญ
(วันที่ 15 กันยายน 2560 09.09 น./อ่าน 325)
ข่าวประชาสัมพันธ์