ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 09 มกราคม 2563 13.21 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ส.ไทยเสรีฯ3
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.28 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กนอ.เยี่ยมโรงเรียน 29 พ.ย. 59
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 11.14 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
มอบถังน้ำดื่ม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 13.19 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
อบรม SMSS และ EMIS
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 10.54 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
มอบหนังสือ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 09.45 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
รับเช็คโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 14.12 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ขอขอบคุณ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 09.22 น./อ่าน 377)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ส.ค.ส.๒๕๕๗
(วันที่ 02 มกราคม 2557 14.52 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(วันที่ 19 ธันวาคม 2556 12.59 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
บาดาลโรงเรียน
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 12.26 น./อ่าน 510)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
รับบริจาคพันธุ์ต้นมะเขือ
(วันที่ 17 ธันวาคม 2556 11.46 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
เยี่ยมชมการเตรียมงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 13.28 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
สรุปตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาค
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 13.20 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2556 12.32 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประชุมวางแผนเตรียมรับการประเมิน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2556 21.59 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์