ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 23.28 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ช่องทางการรับชมการเรียนการสอน DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.33 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.30 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษามีการจัดตั้งศูนย์การเรียน
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 15.25 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 23.41 น./อ่าน 310)
ข่าวประชาสัมพันธ์