ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสะแกพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนสะแกพิทยาคม เรื่องขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 22.34 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เข้าชมวีดีโอ ปฎิรูปประเทศไทย ปฎิรูปการศึกษาไทย
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2564 17.26 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
คำแถลงนโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 09 เมษายน 2564 22.32 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ชมสด ‼️‼️ การบรรยายเรื่องหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกในห้วงสถานการณ์ COVID
(วันที่ 15 มกราคม 2564 20.49 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนสะแกพิทยาคม ผ่านเกณฑ์การปประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA
(วันที่ 19 ตุลาคม 2563 14.53 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ค่ำสั่งเเต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอน-ผู้ตัดสินกีฬานักเรียน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.34 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ค่ำสั่งเเต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามวันทำการ วันหยุดราชการ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.17 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเเข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.06 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เเละวันภาษาไทยเเห่งชาติ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 00.03 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 23.52 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาประจำคณะสี
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 23.44 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ค่ำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 23.25 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์