ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโต่งโต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O9 : Social Network
(วันที่ 07 กันยายน 2563 20.24 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ สามารถกดปุ่มเพื่อแสกน QR Code
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.53 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
บอกข่าวเล่ามา : SAVE Tongton School ON COVID 19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 10.21 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การนิเทศตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1กรกฎคม 2563-ภายใต้สถานการ์โควิท-19
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.55 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น กิจกรรม Big Cleaning ทุกห้องเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิท -19 ในวันที่ 13 มีนาคม 2
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 15.18 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศปิดภาคเรียน ที่ 2/2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 14.37 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ คุณครูอุมาทิพย์ หนองก
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.44 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำหมู่บ้าน วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เพื่อเตรียมควา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.35 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.19 น./อ่าน 677)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เอกสารสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 4 มค.61
(วันที่ 22 มกราคม 2561 12.50 น./อ่าน 24145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
แบบทดการอ่าน เดือนสิงหาคม 2560
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 02.47 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 12.28 น./อ่าน 247)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ผลผลิต มะม่วงหาว มะนาวโห่ ผลสุกพร้อมเข้ากระบวนการผลิต แปรร่วมเป็นไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ เก็บผลผลิตโดย
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 1918)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วารสารรอบรั้วขาว-แดง ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.44 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
แบบประเมิน ครั้งที่ ๑ มิถุนายน 2560
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 13.38 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
นิเทศติดตามการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 15.49 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
นิเทศตรวจเยี่ยมและชมพิธีเปิดกองลูกเสือ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 13.26 น./อ่าน 443)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
การศึกษาดูงานต่างประเทศ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2559 07.30 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
การจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 17.29 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2559 08.43 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
12 สิงหามหาราชินี
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 14.32 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ลิ้ง SMSS
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.47 น./อ่าน 1434)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
คณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 19.48 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
เชิญชวนพี่น้องออกเสียงประมติ
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 17.08 น./อ่าน 497)
ข่าวประชาสัมพันธ์