ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 15.00 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 20.17 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.43 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์