ข่าวประชาสัมพันธ์ บ้านโนนรังวิทยาคาร
 
- ยังไม่มีข่าว -
บ้านโนนรังวิทยาคาร ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043448382 อีเมล์ kruchanasak@gmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]