ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 08.18 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรก
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 18.42 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
สถิติการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2561 19.44 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.12 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมวันอาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 10.15 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิิจกรรมวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2557 10.43 น./อ่าน 288)
ข่าวประชาสัมพันธ์