ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันนี้ทางโรงเรียนได้เชิญตัวแทนแต่ละรุ่น รวมทั้งหมด 45 รุ่น เพื่อรับฟัง และเสนอนโยบาย การจัดงานผ้าป่า
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.56 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชาลิสา จันทนา เด็กหญิงฐิติกา โคตรธาดา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขั
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.54 น./อ่าน 463)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2560 ระดับศูนย์การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.52 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ จ.ชัยภูมิ ชั้นประถมศึกษาปี 1และ2 นำโดย ท่านรองสมดี กงเพชร
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.49 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ พงศกร อรรณพพร และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดกีฬาภายใน " คุรุรา
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.47 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุ่งง้าว อำเภอยางสีสุราช จังหวัดขอนแก่น ได้มาเยี่ยมชมโ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.45 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.37 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 09.41 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รายงานประจำปี 2559
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 09.35 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
วันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 09.31 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ิกิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 09.22 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์