ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.30 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 20.23 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายแผน นาคเสน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.43 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.40 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์