ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงาน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.19 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
จดหมายข่าวฉบับเดือนสิงหาคม กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ประจำปี 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 08.56 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ 3 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 09.52 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 14.07 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 15.34 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 13.35 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 13.03 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 09.55 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 14.18 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 10.35 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
งานวันครู ครั้งที่ 64
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.52 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กีฬาต้านยาเสพติด อบต.นาดีเกมส์ ครั้งที่ 20
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 15.37 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.28 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 09.05 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
แห่เทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ผอ.เขต พบเพื่อนครู ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์