ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันไหว้ครู และคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 18.35 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ปี2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 21.14 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แจ้งข่าวการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 19.01 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.56 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
วันทำการก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 09.15 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 22.12 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 16.19 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การจัดสอบ RT นักเรียนชั้น ป.1
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์