ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนายอวัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ True Leader การยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.55 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.53 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต โดยบุคลากรภายในโรงเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.50 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.45 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนนายอวัฒนา ประกาศปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 17 กันยายน 2563 18.43 น./อ่าน 1)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศสอนชดเชยภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 11 กันยายน 2563 10.29 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
พัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรม PLC
(วันที่ 10 กันยายน 2563 14.53 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ปลูกต้นรวงผึ้ง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 15.10 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์