ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านมาย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายชื่อนักเรียนที่ได้ รับเงินทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2563 ครั้งที่1
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 14.15 น./อ่าน 375)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเงินทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2562
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 14.11 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอลและตารางการจัดการศึกษาทางไกล DLTV
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 11.18 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์