ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 10.36 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 14.11 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในพื้นที่ห่างไกลZone C ในสถานศึกษา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 16.12 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
พิธีมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ DLIT
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 16.14 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์