ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.40 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.39 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.38 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.36 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ (วันที่ 2)
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.35 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการประเมินตนเองก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ขอขอบคุณทีมกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลโพนนาแก้ว
(วันที่ 23 กันยายน 2563 13.30 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.45 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
มอบทุนนักเรียนและผู้ปกครองจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.42 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.37 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
นิเทศแบบพาคิด พาทำด้วยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.34 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ตรวจสุขภาพทั่วไป สุขภาพช่องปาก ความเข้มข้นของเลือด
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.33 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 ประจำ 2563
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.30 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
การบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กวัยเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.21 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม (โครงการโรงเรียนสุจริต)
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.17 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ร่วมพิธีบอกเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดศรีชมชื่น ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.39 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
อบรม Main Course มูลนิธิลำปลายมาศ รุ่นที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.36 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 21.49 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
อบรม Main Course กสศ.รุ่นที่ 2
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 23.44 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
PLC:จิตศึกษาพัฒนาภายใน และวุฒิภาวะของความเป็นครู
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.38 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
รับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 23.32 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
นำเสนอผลการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.46 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูโพนนาแก้ว ครั้งที่ 4/63
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.45 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอโพนนาแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 23.43 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.24 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและสุขภาวะของนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 00.21 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ดร.ชรินดา พิมพบุตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ติดตามการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.18 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 6
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.14 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 5
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 22.12 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
เปิดภาคเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 "Back To Healthy School"
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 23.58 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
"SAVE ZONE, NO NEW FACE" พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.20 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
รับการนิเทศติดตามผลการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 09.43 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2563
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 21.18 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 22.01 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.59 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 4
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.58 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.57 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ วางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.56 น./อ่าน 133)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประชุมวางมาตรการและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.54 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.53 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 3
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.52 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประชุมวางแผนเตรียมการจุดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.50 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.48 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.45 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 2
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.43 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 21.41 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
มอบทุนนักเรียนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 12.00 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ที่ปรึกษานโยบายและแผน สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.56 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.49 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
AAR การจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 1
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 11.38 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
โครงการ EDF ร่วมกับ ธนาคาร HSBC มอบชุดอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19
(วันที่ 15 มิถุนายน 2563 10.05 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศมาตรการป้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 13.33 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 17.36 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 23.37 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.30 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562"
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 09.44 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 08.20 น./อ่าน 792)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
Open house 2016
(วันที่ 15 มีนาคม 2560 12.56 น./อ่าน 328)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2556 และปี 2557
(วันที่ 10 สิงหาคม 2558 09.57 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์