ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสารภีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 14.49 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชา เอก ภาษาจีน
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 14.15 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไปพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 14.07 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 21 มิถุนายน 2563 17.29 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 18 มิถุนายน 2563 21.45 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ผลการรับมอบตัวนักเรียนรอบ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 มิถุนายน 2563 19.15 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 21.51 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 17.27 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เรื่อง ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไปม.4
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 14.59 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบสพฐ.)
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 16.03 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
แจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่่วไป) ที่มีสิทธิ์สอบ
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 20.01 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2563
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 14.33 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2563 16.20 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กำหนดการและแผนผังการรับหนังสือเรียน
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 16.08 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ผลการมอบตัวนักเรียนโครงการ "เพชรสารภี 3 และ 4" และรอบทั่วไป
(วันที่ 29 เมษายน 2563 16.59 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกเคมี และวิชาเอกพลศึกษา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 16.47 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป-เพิ่มเติม- ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 เมษายน 2563 10.06 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนโครงการ "เพชรสารภี 3 และ 4"เพิ่มเติม
(วันที่ 25 เมษายน 2563 10.02 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 เมษายน 2563 16.41 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนโครงการ "เพชรสารภี 3 และ 4
(วันที่ 24 เมษายน 2563 16.37 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนโครงการ "เพชรสารภี 3 และ 4"
(วันที่ 16 เมษายน 2563 10.29 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ปรับลดเวลาและวันทำงานของครูผู้สอนโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.56 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
รายชื่อผู้เรียนที่ไม่จบหลักสูตรทางการศึกษาปีการศึกษา 2562
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.49 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กำหนดการการรับระเบียนผลการเรียน และใบประกาศนียบ้ตร
(วันที่ 01 เมษายน 2563 14.14 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศเรื่องเลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนม.1และม.4
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 16.00 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศปิดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 11.35 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียนโครงการ "เพชรสารภี 3 และ 4"
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 15.36 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ผลการพิจารณาการรับสมัครนักเรียน "โครงการเพชรสารภี3 และ 4"
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 14.36 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการเพชรสารภี ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2563 15.24 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสายใยน้องพี่”
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 11.02 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 10.44 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนฯเป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 30 มกราคม 2563 12.41 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
จุลสาร ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 17.36 น./อ่าน 195)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
จุลสาร โรงเรียนสารภีพิทยาคม ฉบับที่ 2 ปีที่ 1
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.06 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 13.35 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 ตุลาคม 2562 20.03 น./อ่าน 480)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
คู่มือการใช้งาน การดูผลการเรียน ออนไลน์ (SGS) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
(วันที่ 23 กันยายน 2562 13.03 น./อ่าน 3242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 18.23 น./อ่าน 350)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ร่วมโหวตผลงานการตัดต่อวีดีโอ ที่ชื่นชอบ
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 09.43 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ลงทะเบียนชุมนุม ประจำปี 2562
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 12.53 น./อ่าน 437)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 เมษายน 2562 08.42 น./อ่าน 658)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ประกาศผลการสอบการจัดชั้นเรียนพร้อมกับปฏิทินนักเรียนใหม่
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 16.46 น./อ่าน 922)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 16.20 น./อ่าน 359)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 08.52 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการเรียนฟรี
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 16.23 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 มกราคม 2562 22.38 น./อ่าน 1329)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 11.14 น./อ่าน 1507)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ปฏิทินวิชาการปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 09.32 น./อ่าน 379)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ประกาศมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีและนักเรียนดุริยางค์ ปี1/2561
(วันที่ 05 กันยายน 2561 08.35 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ตารางเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 13.07 น./อ่าน 960)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา2561
(วันที่ 08 เมษายน 2561 22.00 น./อ่าน 1030)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ปฏิทินปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 10.07 น./อ่าน 4713)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
การเตรียมหลักฐานมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปี2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 16.41 น./อ่าน 395)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2561
(วันที่ 08 มีนาคม 2561 13.03 น./อ่าน 808)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ตารางเรียนนักเรียน(ฉบับปรับปรุง)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 28 ตุลาคม 2560 12.02 น./อ่าน 1165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 02.32 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 09.02 น./อ่าน 728)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 17.49 น./อ่าน 478)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 14.23 น./อ่าน 777)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2560 11.05 น./อ่าน 594)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียนปีการศีกษา2560
(วันที่ 09 เมษายน 2560 21.44 น./อ่าน 1139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 เมษายน 2560 17.34 น./อ่าน 1214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 17.01 น./อ่าน 1156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี รร.สารภีพิทยาคม
(วันที่ 08 ธันวาคม 2559 08.45 น./อ่าน 306)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
วีดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 22 มิถุนายน 2557 12.30 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ห้องสมุดของนักเรียนโรงเรียนสารภีพิทยาคม
(วันที่ 22 มิถุนายน 2557 12.27 น./อ่าน 442)
ข่าวประชาสัมพันธ์