ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 67 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาท าป้ายวิสัยทัศน์ จ านวน 1 ป้าย ส าหรับโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร โดยวิธ
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 09.19 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน
(วันที่ 01 กันยายน 2563 08.30 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด และปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 09.19 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรี
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าพาหนะพร้อมน้ำมันนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับช
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 00.42 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 16.03 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
แจ้งกำหนดการปิด-เปิด ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 ตุลาคม 2561 09.07 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2561
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 10.40 น./อ่าน 1009)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ทำบุญอาคาร แม่เค็ด 100 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 03.50 น./อ่าน 330)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
หล่อเทียนพรรษา 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.14 น./อ่าน 321)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 01.58 น./อ่าน 336)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ศิลปะหรรษาพัฒนาจิตใจ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 07.02 น./อ่าน 317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560
(วันที่ 30 มิถุนายน 2560 06.39 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดขามแดง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.46 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วัดบ้านปันง้าว
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.45 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
พิธีถวายความอาลัย
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.43 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.40 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กีฬาสีสัมพันธ์ ชมพูขาว ประจำปี 2559
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.24 น./อ่าน 299)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
มอบวุฒิบัตร กิจกรรม D.A.R.E
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 12.16 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
กีฬาเครือข่ายอนันตยศ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.31 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.24 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.20 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
รณรงค์ออกเสียงประชามติ 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.12 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.06 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ศิลปหัตถกรรมกรรมระดับเครือข่าย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 14.56 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การอบรบเชิงปฏิบัติ จิตอาสาจราจรน้อย
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.35 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 13.14 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
การอบรมเชิงปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยและควบคุมโรคในโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 13.40 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.34 น./อ่าน 215)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
เปิดเทอม ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 11.33 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 09.59 น./อ่าน 419)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.30 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.29 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
เลือกตั้งประธาน และคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.28 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 8 รอบ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 19.27 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2558
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.53 น./อ่าน 321)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 10.52 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
วันเปิดภาคเรียน
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.58 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 25 ตุลาคม 2558 11.57 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.48 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
มอบเกียรบัตร DARE ประจำปี 2558
(วันที่ 23 กันยายน 2558 13.46 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ร่วมงานมุทิตาจิต
(วันที่ 11 กันยายน 2558 07.16 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 08.15 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถาน ประจำปี 2558
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.01 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
อบเกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมแข่งขันกิจกรรมทางพุทธศาสนา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 14.00 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.54 น./อ่าน 341)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.51 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กิจกรรมวันณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.49 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ต้อนรับรองผู้อำนวยโรงเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 12.52 น./อ่าน 564)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
อบรม ( Brain Based Learning : BBL )
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.41 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
โครงการว่ายน้ำ
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 09.40 น./อ่าน 719)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.03 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ต้อนรับนักศึกษาจีน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2558 13.01 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 13.16 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.22 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 15.21 น./อ่าน 353)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
กิจกรรม Open House
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 09.05 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 09.19 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2558 12.26 น./อ่าน 812)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
อนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 10.09 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.03 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปี 2557
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.02 น./อ่าน 226)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
อบรมการทำภาพยนต์สั้น เครือข่ายอนันตยศ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2557 09.00 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
วันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.38 น./อ่าน 352)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 มิถุนายน 2557 15.33 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์