ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดบ้านแขม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศราคากลางและบก.01 ก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง
(วันที่ 07 มกราคม 2564 14.58 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 14.04 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศราคากลางและป.ป.ช.01 ก่อสร้างห้องส้วมหญิงและก่อสร้างรั้วโรงเรียนวัดบ้านแขม
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 13.05 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ้านแขม ด้วยวิธีประกวดร
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 16.56 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 11.34 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์