ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ได้รับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อพัดลมและแผ่นรองคลานให้เด็กๆชั้นอนุบาล
(วันที่ 02 กันยายน 2562 13.12 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.13 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์