ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปล้องส้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 08.23 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 21.33 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อผู้สอบตำแหน่งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2562 15.55 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2562 10.52 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 09.14 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา
(วันที่ 20 กันยายน 2562 12.29 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์