ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 20.54 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 14.37 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครนักการรภารโรง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 02.05 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.23 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 22 มิถุนายน 2560 02.12 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์